"Noğul Yemez MEŞŞEDİ" Tarafından Eklenen Konular

5 gün önce

Gökten Başına Kaplumbağa Düşen Kel Adamın Ani Ölümü (Kellêhemo’da Bir Meşum Hadise)  Dostlar, gündelik hayatın hayhuyu içinde yer yer dayanılmaz boğucu etkileriyle olup biten ya da sürgit devam eden olay ve durumlardan kahırlanıp efkârlanan, olur olmaza celallenip öfkelenen civanları, “Hele toplanın yamacıma gadasını aldıklarım,” diye teskin etmeye çalışan Meşşedi, söze sohbete elbette tirada her defasında tarz-ı kadim üzere ‘Burası Dünya iki gözüm, burada hüzün...

2 hafta önce

SEKERAT SIRASINDA ELİ MASLAHAT-I ŞAHANESİNDE KALAN MEVTANIN (1) MESAJI NEYDİ?... Memleketin hali pürmelali karşısında, ahaliye umut olacak çevreler tarafından sıkça hem de en üst perdeden söylenen yolsuzluk ve usulsüzlükle etkin mücadele edilerek tüyü bitmemiş yetimin yenen hakkının haramzade tayfasının burnundan fitil fitil getirileceğine, kamunun emvaline uzanan hırsız ellerin kırılacağına ve dahasına dair iddia ve söylemlerin niçin sağduyu sahibi hakperest yurdum fanilerinin...

3 hafta önce

            Cahil ikidir derdi Meşşedi: Okumuş Cahil ve Kara Cahil 09/09/2023 Dostlar, cehaletin de türlü çeşidi varmış, meğer...Yaşadığı yeri yöreyi, töreyi okumaktan aciz, çokça müfredat ve tedrisat ıskartası diplomalı fanilerden bahsederken, hani dönemin meşhur Galatasaray Sultanisinden mezun melamimeşrep SakallıCelal’in aykırı/protest özgün duruşundan dolayı kaç sürgün, cezadan sonra, Ankara Lisesinde Müdür yardımcısı iken Okulun lağımının taştığı bir gün, kimsenin  ilgilenmediğini görünce bizzat müdahale...

4 hafta önce

YAŞAMI ÖLÜME ŞİKÂYET EDEN NAĞIRÇI EWDO’NUN HAZİN NİYAZI “Mirinê tu li ku mayî, jiyanê ez kuştim.” “Ey ölüm nerede kaldın, şu yaşam dedikleri şey beni öldürdü.” Evlat dedi, sanıyor musun ki fena fesat ehlinin onca kötü/kötücül galiz, yoz, nobran yapıp ettikleriyle, her gün biraz daha çor çorak hale gelen şu Dünya çölünde hayat yolculuğu bir tek sana çetin, sana meşakkat… Nağırcı Ewdo, üzgün...

1 ay önce

İsis Tapınağı’nın Girişindeki SERLEVHA ile Noğul Yemez Meşşedi, Nağırcı Ewdo’ya Neyi İma Etmişti?... Yakın uzak çevremizde yaşanan hadiseler, kimi kan donduran vahametler karşısında, bir süredir dua/niyaz rutinini hem içerik hem de üslup olarak oldukça ilginç kılan Meşşedi, kaç zamandır konu komşunun da duyacağı bir sesle cehri olarak yakardığı niyazında,  “Ey hikmetinden sual olunmaz, yaşadığımız, müşahede ettiğimiz bu elim hadisatın tazyiki karşısında bizi...

1 ay önce

BİRİNCİ BÖLÜM 17/08/2023 SEHER SABAH NAHAR’INDAN ÖĞLENE SARKAN SERPME KAHVALTI KEYFİNE (!) Yakın uzak çevremizde eş dost, ahbap yaren artık kimsenin kimseyi, eskilerin hane-i saadet diye tabir ettikleri, yani meskûn oldukları, oturdukları; huzur, sükûn ile yaşadıkları haneye/eve, (konup göçtükleri, yatmadan yatmaya uğradıkları pansiyon değil) çaya çorbaya davet etmez olduğu ve karı koca memur telaşlıyla meşgul, gri kasvetli şehirden yurdun dört bir yanına, Anadolu’nun...

1 ay önce

NAZLI YARE FİSKE İLE TAŞ ATMAK  11/08/2023  Bu sabah,  şahsen hiç hazzetmesem de zamane fantazyasına dönüşen o geç kahvaltı keyfine kurulmuş, hayata atılma arifesindeki evlatlarla hasbihal ederken, âli memleket meselelerinin içinden çıkamayınca, sözü üniversiteden eli daha doğrusu gönlü boş çıkılmaması gereğinden hareketle, biri son sınıfta olan iki üniversitelinin kampüsten diplomalarıyla birlikte yar/yavukluyu da kuşanmaları lüzumundan bahisle, sözü o ince narin mevzuya getirdim,...

1 ay önce

Kemani Mehmet Yılmaz Öğretmenden “Sessiz Olun Ders Yaparım haa” ya Eğitim Serüvenimiz 05/08/2023 Dün sosyal medyada gezinirken Sürmeli Çukuru’nun has kalem/kelâm erbabı Üstad Mücahit Hun Beyin face’deki “İRFAN ZEKİ YILMAZ İLE MUHABBET” başlıklı yazısını okuyunca, bir döneme damgasını vuran genç Cumhuriyetin meşalesi mesabesindeki  Köy Enstitüsü menşeli muallimlerin mesleki donanımları ve özverili gayretleri ile türlü yokluk ve yoksunluklarla malul, mahzun  Anadolunun dört bir...

Yukarı Çık