Tarih

12 saat önce

03/03/2021 ASRIN İKİ YÜZLÜ MÜSLÜMANLARI... -Rang Rover, BMW X6'ya binen Müslümanlar, Devenin faziletlerini anlatıyor. -Kahvaltıda havyar yiyen Müslümanlar,  çörek otunun şifasını anlatıyor. -İtalya'dan Fransa'dan marka giyen Müslümanlar, peygamberin hırkasını anlatıyor. -Köşklerde, dubleks villalarda, triplekslerde, saraylarda oturan Müslümanlar, Peygamberin kerpiç evini anlatıyor. -Amerikan Hastanesi'nde tedavi olan Müslümanlar, hacamatın faydalarını ve sünnet olduğunu anlatıyor. -ABD vatandaşlığı almak için kuyrukta bekleyen Müslümanlar, Mekke'nin korunmuş şehir olduğunu, kutsallığını anlatıyor. -Her yıl, Yunan...

1 hafta önce

21/02/2021 Nice tabur dağıtır ol yosmanın Saç dağıtıp eğmesi kalpağını. İçip içip kendi elinden anın Durmayıp öpmüşüm ayağını. Eski Oğuz Türkçesinin en büyük ismi 1240-1320 arasında yaşamış olan Yunus Emre'dir. Hacı Bektaş-ı Veli Velâyetnamesinden ancak menkıbevî hayatı takip edilebilmektedir. Gerçek hayatı çok iyi bilinmemektedir. Birçok yerde kabri (makamı) olduğu için yaşadığı yer de tartışmalıdır. Orta Anado¬lulu olduğu kesindir. Fuad Köprülü, 1918'de yazdığı "Türk Edebiyatında...

1 hafta önce

21/02/2021 Sasani İmparatorluğu’u Arap ordularının tehditlerine karşı hiçbir zaman yeterli bir direniş gösterememiştir. Bizans da aynı şekilde yakın za-manlarda ortaya çıkan Arap fütuhatını engelleyememiştir. III. Yezdigirt,danışmanlarının kontrolü altında küçük feodal krallıklara bölünmeye baş-layan ülkeyi birleştirmekten aciz kalmıştır. Arap tazyiki kendisini hissettir-meye başlamıştır. Sasanilerle Müslüman Araplar arasındaki ilk karşılaşma634’te Sasanilerin zaferiyle sonuçlanacak olan “Köprü Savaşında” olmuştur. Arap tehditi bununla kalmamış,   Peygamber seçilmiş sahabe- lerinden...

2 hafta önce

17/02/2021 Modern batının genel kültüründe en derine kök salan yerleşik fikirlerden biri Yunanların demokrasiyi icat ettikleridir. Sözcüğün, demos (halk) ve kratos (iktidar) köklerinden üretilmesi bir yana, bundan daha yanlış bir şey yoktur. Hatırlatmak gerekirse, bu sözcük gayet geç bir tarihte, V yüzyılın sonlarında ortaya çıktı. Öncelikle, o devirde Yunanistan, millî kimlik anlamında va­ rolmuş değildi. Ellada bağımsız bölgeler olan Trakya, Halkidiki, Adalar, İyonya ve Kaıya arasında paylaşılmıştı. Orada...

2 ay önce

AZERBAYCAN ADI-KARS TARİHİ 02/01/2021 Azerbaycan’ın Adı Azerbaycan adını Arap tarihçiler Arran ve Şirran olarak adlandırmaktadırlar. Fakat Mehmet Emin Resulzade‟ye göre Makedonyalı İskender‟in kurduğu YunanBahter İmparatorluğu‟na karşı bağımsızlığını ilan eden Satrap Atropet‟in adından gelir. Ahmet Caferoğlu ise Azerbaycan adının “atar ve patar” kelimelerinin birleşmesi ile oluştuğunu düşünmektedir. “Atar” Farsçada “ateş”, “patar” ise “ülke” anlamına gelmektedir. Birçok kişi ve tarihçi ise Azerbaycan adının Farsçada...

2 ay önce

14/12/2020 Dünya TarihindeTürkler(ARTER V. Fı N DLEY KİTABINDAN BİR BÖLÜM GUTİLER, KARDUKLAR VE KÜRTLERİN TARİHİ Nasıl ki Türkiye ve Suriye'deki gözlem ve araştırmalarda Ermeni tipinin bugünkü Türkler ve eski Hititlerle ilişkileri • henüz tartışmalıysa, Iran' da da tipolojik ve tarihi olarak bir yan- dan Kürtler ile Lorlar ve diğer yandan eski Kassitler arasındaki ilişki daha açıklanmaya değerdir. Bu problemin çözümünde Kürtler önemli bir anahtar rolü oynamaktadırlar. Ne yazık ki, tüm...

2 ay önce

Dünya TarihindeTürkler(ARTER V. Fı N DLEY 13/12/2020  AZERBAYCAN-RUS-ERMENİ SAVAŞLARI  YABANCI TARİHÇİ GÖZÜYLE Emperyaliz çağında Türk halklarının geçirdiği tecrübeler, kısmen ortak miraslarından, kısmen de emperyalizm ve modernleşmenin getirdi­ ği zorluklardan ileri gelen benzerlikleri gözler önüne serer. Bu halkların başlama noktaları ve değişim tecrübeleri de birbirinden çok farklıydı. Ak­ rabahk ilişkileriyle tanımlanan toplumsal yapıları hala toplumlarının teme­ lini oluşturuyordu, ama hepsi olmasa bile bazı Türkler artık kabileler ha­ linde yaşamıyorlardı; 16....

6 ay önce

04/09/2020 Arapların puta taptıkları dönemden 800 sene önce, bir ve tek olan Tanrı’ya inanan Türk Hun Hükümdarları şu yakarışı okurlardı!.. “Ulu Tanrı!Her şeyi yaratan Tanrı!Yenilmez, yıkılmaz, ölmez, bitmez,yitmez, yok olmaz Tanrı! Suyu donduran, buzu eriten, buzdan su yürüten, sudan ırmak coşturan, ırmaktan göl dolduran, gölde balık gezdiren Tanrı!Kuru derelere pınar koşturan, ota ağaca tin yürüten, ottan ağaçtan çiçek çıkartan, çiçeklerden oğul veren, arıya...

Sonraki Sayfa »

Yukarı Çık