Tarih

3 ay önce

OLAĞANÜSTÜ DEĞERLİ TARİHİ BİR BELGE...  30/AĞUSTOS/2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden 15 gün sonra dönemin İngiltere Büyükelçisi Percy Loraine'in Londra'ya özel Bir kuryeyle gönderdiği ve üzerine "40 Yıl Boyunca Açıklanmayacak" damgası vurulan mektubun tam metnidir.   G İ Z L İ   Telgraf No: 608 İngiltere Büyükelçiliği Ankara, 25 Kasım 1938   Aziz Lordum,   Size Mösyö Kemal Atatürk'ün ölümünü bildiren 194 sayılı telgrafı çok derin...

3 ay önce

IĞDIRIN ESKİ EVLERİ 14/08/2023 Bu konuyu birkaç kez üniversitede valilikte konferans olarak sundum.Kitabımda da geniş yer verdim.Ancak konuşmalar uçup gitti zihinlerden.Kitabım ise tükendi.Herkes ulaşamayablir.Bu nedenle gazeteme de aynı konuyu yalnızca görsel olarak alıyorum.Ve Iğdır geçmişinde bir gezinti yapacağınızı düşünüyorum. 12 KASIM İLKOKULU.SONRADAN NE HİKMETSE KURTULUŞ İLKOKULU OLDU Slayt oklarını tıklayarak izleyiniz.      

3 ay önce

KEOPS PRAMİDİ SANKİ RAFİNERİ VE DİĞER ÖZELLİKLERİ 13/08/2023 1. Piramit, kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, doğduğu ve tahta çıktığı günler olmak üzere yılda sadece 2 kez güneş girmektedir. 2. Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür. 3. Kirletilmiş suyu, birkaç gün Piramit’in içine bırakırsanız; suyu arıtılmış olarak bulursunuz. 4. Piramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır. 5. Çöp...

4 ay önce

Nurullah AYDIN 22 Kasım 2012-ANKARA   ARAPLAR VE YAHUDİLER 09/07/2023 Onlar kardeş çocuklarıdır. Urfalı Peygamber İbrahim’in eşi Sare’den olma oğlu İshak Yahudilerin atasıdır. Urfalı Peygamber İbrahim’in cariyesi Hacer’den olma İsmail Arapların atasıdır. Kur’an’da geçen peygamberler; Yahudi liderleri, kralları, peygamberleridir. Kur’an’da başkaca topluma ait peygamber ismi geçmez.   İslam Peygamberi; Müslümanlarla Yahudiler arasında geçen Hayber Savaşı’nda kocası ölen, kendisi de esir düşerek Peygamber’e ganimet payı olarak ayrılan, Musa’nın kardeşi Harun’un neslinden olan Beni Nadir Yahudilerinin lideri Huyey bin Ahtab’ın...

5 ay önce

  ATATÜRK' ÜN KRONOLOJİSİ  04/06/2023 1881 - 1908 19 Mayıs 1881 - Mustafa'nın Selanik'te doğuşu. 1893 - Mustafa'nın Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi'nin kendisine "Kemal" adını takması. 1895 - Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirerek Manastır Askeri İdadisine girmesi. 13 Mart 1899 - Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadisi'ni bitirerek İstanbul'da Harp Okulu'na girişi. 10 Şubat 1902...

1 yıl önce

JANDARMA TEŞKİLATININ TARİHÇESİ 15/06/2022 Jandarma Alay Komutanı Nejdet Karaca Kır kesiminde asayişi sağlamakla görevli zaptiye erlerini ifade eden kelime Farsça’da benzer bir anlam taşıyan cândârdan gelir (cân “silâh”, dâr “tutan”). Candar unvanına Selçuklular ve Memlükler’de yaygın biçimde rastlanır. Türkler’de Selçuklular’dan beri kullanılan candar şehrin emniyetini sağlayan, huzur ve sükûnu temin eden, sultanın saraylarını koruyan görevliye verilen addır. Türkçe’de jandarma ve halk dilinde candarma/cenderme şeklinde söylenen kelime XVII. yüzyıldan...

Sonraki Sayfa »
Yukarı Çık