Tarih

2 hafta önce

ABD,  Atatürk ölünce ne yaptı? Tarih: Şubat 1923 Yani; Kurtuluş Savaşından dört ay sonra, Yani; Cumhuriyetin ilanından dokuz ay önce. Mustafa Kemal, Amerikan milletine hitaben, Lozan Konferansının kesintiye uğramasının ardından, ABD Senatosuna aşağıdaki mektubu göndermiştir: “Büyük Amerikan Milletine, Siz zulüm ve zorbalığı kendi vatanınızdan uzaklaştırdınız. Siz, uzun ve kanlı bir mücadeleden sonra kendi özgürlük ve bağımsızlığınızı kazanarak halk egemenliğine dayanan demokratik bir devlet ve güçlü bir uygarlık kurdunuz. Yer kürenin diğer...

2 hafta önce

25/04/2021 ATATÜRK' ÜN KRONOLOJİSİ22/02/20181881 - 1908• 19 Mayıs 1881 - Mustafa'nın Selanik'te doğuşu. • 1893 - Mustafa'nın Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi'nin kendisine "Kemal" adını takması. • 1895 - Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirerek Manastır Askeri İdadisine girmesi. • 13 Mart 1899 - Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadisi'ni bitirerek İstanbul'da Harp Okulu'na girişi. • 10 Şubat 1902 - Mustafa Kemal'in Harp...

1 ay önce

13/04/2021 Ortadoğu ve Kuzey Afrika yani Selçuklu–Memlûklu–Osmanlı bakiyesi topraklardaki akrabalarımıza ve akrabalığımızın rakamlarına bir bakar mısınız: 64 – LÜBNAN TÜRKLERİ : Memluklular ve Osmanlılar zamanından kalma Sünnî Türkler.. Sayıları 100 bin civarında (Türkmenler, Girit Türkleri, Kafkas Göçmenleri/Çerkezler) ve Akkar, Baalbek, Trablus, Beyrut gibi yerlerde yaşıyorlar.  Türk, Türkmenî, Sultanîzade, Bayraktar, Defterdar, Cebehancı ve Tahsildar gibi soyadları taşıyorlar. ORSAM’ın çalışmasına göre Dışişlerimizin ve elçiliğimizin...

1 ay önce

17/03/2021 ÇANAKKALE ZAFERİNİN DÜNYAYA ETKİLERİ                                      Birinci Dünya Savaşı lise tarih kitaplarında yazdığı gibi Avusturya Veliahtı Arşidük Ferdinant'ın 28 Haziran 1914 de Saray Bosna'da bir suikast sonucu öldürülmesi sonucu çıkmamıştır.İtilaf Devletleri Olan İngiltere-Fransa ve Rusya ile Almanya Avusturya Osmanlı devletlerinden oluşan ittifak devletleri zaten olanca güçleri ile dünyayı paylaşmaya ve dolayısıyla boğazlaşmaya hazırlanıyorlardı.Veliahtın öldürülmesi sadece kıvılcım olmuştur.          Birinci Dünya Savaşına Osmanlı...

2 ay önce

03/03/2021 ASRIN İKİ YÜZLÜ MÜSLÜMANLARI... -Rang Rover, BMW X6'ya binen Müslümanlar, Devenin faziletlerini anlatıyor. -Kahvaltıda havyar yiyen Müslümanlar,  çörek otunun şifasını anlatıyor. -İtalya'dan Fransa'dan marka giyen Müslümanlar, peygamberin hırkasını anlatıyor. -Köşklerde, dubleks villalarda, triplekslerde, saraylarda oturan Müslümanlar, Peygamberin kerpiç evini anlatıyor. -Amerikan Hastanesi'nde tedavi olan Müslümanlar, hacamatın faydalarını ve sünnet olduğunu anlatıyor. -ABD vatandaşlığı almak için kuyrukta bekleyen Müslümanlar, Mekke'nin korunmuş şehir olduğunu, kutsallığını anlatıyor. -Her yıl, Yunan...

2 ay önce

21/02/2021 Nice tabur dağıtır ol yosmanın Saç dağıtıp eğmesi kalpağını. İçip içip kendi elinden anın Durmayıp öpmüşüm ayağını. Eski Oğuz Türkçesinin en büyük ismi 1240-1320 arasında yaşamış olan Yunus Emre'dir. Hacı Bektaş-ı Veli Velâyetnamesinden ancak menkıbevî hayatı takip edilebilmektedir. Gerçek hayatı çok iyi bilinmemektedir. Birçok yerde kabri (makamı) olduğu için yaşadığı yer de tartışmalıdır. Orta Anado¬lulu olduğu kesindir. Fuad Köprülü, 1918'de yazdığı "Türk Edebiyatında...

2 ay önce

21/02/2021 Sasani İmparatorluğu’u Arap ordularının tehditlerine karşı hiçbir zaman yeterli bir direniş gösterememiştir. Bizans da aynı şekilde yakın za-manlarda ortaya çıkan Arap fütuhatını engelleyememiştir. III. Yezdigirt,danışmanlarının kontrolü altında küçük feodal krallıklara bölünmeye baş-layan ülkeyi birleştirmekten aciz kalmıştır. Arap tazyiki kendisini hissettir-meye başlamıştır. Sasanilerle Müslüman Araplar arasındaki ilk karşılaşma634’te Sasanilerin zaferiyle sonuçlanacak olan “Köprü Savaşında” olmuştur. Arap tehditi bununla kalmamış,   Peygamber seçilmiş sahabe- lerinden...

2 ay önce

17/02/2021 Modern batının genel kültüründe en derine kök salan yerleşik fikirlerden biri Yunanların demokrasiyi icat ettikleridir. Sözcüğün, demos (halk) ve kratos (iktidar) köklerinden üretilmesi bir yana, bundan daha yanlış bir şey yoktur. Hatırlatmak gerekirse, bu sözcük gayet geç bir tarihte, V yüzyılın sonlarında ortaya çıktı. Öncelikle, o devirde Yunanistan, millî kimlik anlamında va­ rolmuş değildi. Ellada bağımsız bölgeler olan Trakya, Halkidiki, Adalar, İyonya ve Kaıya arasında paylaşılmıştı. Orada...

4 ay önce

AZERBAYCAN ADI-KARS TARİHİ 02/01/2021 Azerbaycan’ın Adı Azerbaycan adını Arap tarihçiler Arran ve Şirran olarak adlandırmaktadırlar. Fakat Mehmet Emin Resulzade‟ye göre Makedonyalı İskender‟in kurduğu YunanBahter İmparatorluğu‟na karşı bağımsızlığını ilan eden Satrap Atropet‟in adından gelir. Ahmet Caferoğlu ise Azerbaycan adının “atar ve patar” kelimelerinin birleşmesi ile oluştuğunu düşünmektedir. “Atar” Farsçada “ateş”, “patar” ise “ülke” anlamına gelmektedir. Birçok kişi ve tarihçi ise Azerbaycan adının Farsçada...

Sonraki Sayfa »

Yukarı Çık