DİLİMİZE SAHİP ÇIKALIM

14/08/2020

 SAYIN ENGİN SARIİBRAHİM

VALİ/BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ

               Uzun süredir yazmayı düşünüyordum. Özünde bu konuyu 1996 yılında kaleme almış ve zaman zaman moda deyişle güncellemiştim.Sorun her geçen yıl daha da ağırlaşıyor, derinleşiyor.

          Bunun iki nedeni var.Birincisi sorun olarak görülmüyor.Sorun olarak görenlerinde elinde yetki yok.

          Türk’üz.Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşıyoruz.Ama işyerlerinin adları yabancı dilde hem de ne fiyakalı adlar.Ve ne kadar cahiller.Ne kadar görgüsüzler.Ne kadar bilgisizler.

          Kahve kelimesi  KAHVA dan gelir.Arap ya da Habeş kökenlidir.Bize 1500 lü yıllarda Mısır ve Yemen’den gelmiştir.Osmanlı Fransız ilişkilerinde bizden Fransızlara geçmiştir.Kahve bizden Fransızlara geçmiştir.Ve doğal olarak onlar “cafe” diye yazmışlardır.Ama bizimkiler bir de bu “cafe”yi almışlar.Kahvehane-kahve içilen yer anlamına gelen “cafetarya” adını koymuşlar.Oh ne güzel.Sanki kahve kelimesinin suyu çıkmış.

          Bir diğeri işyerine CHITIR yazmış.İngilizce ya da Fransızcada böyle bir kelime yoktur.Çıtır kelimesi bizim dilimizde vardır..O da öz be öz Türkçe’dir.Çıtlamak-çıtı pıtı-çıtırtı- çıtır çerez olarak türevleri vardır.Argoda ise “çıtır” körpe kız anlamındadır.

          İşyerine “çıtır” adını “CHITIR” diye koyan bunları bilmez zaten.Onun derdi havalı olsun diye İngilizce okunuşunu yazıyor ki müşteri çeksin.Çekiyor mu bilemem.

          Bir diğeri çayevinin adını PASHA koymuş.Niye paşa değil de pasha. Eee adam ne kadar kültürlü ve Avrupai ki kahvehanesinin adı PASHA.

          Pasha kelimesi dünya dillerine Türkçe’den geçmiş birkaç Türkçe kelimeden birisidir.Yoğurt,kuşak,paşa,yoldaş kelimeleri bütün dünya dillerine Türkçe’den geçmiştir.

          Tabii İngilizler bizimkiler gibi okumuş, kültürlü olmadıklarından bizim “paşa”yı “pasha” diye yazıyorlar.Laf aramızda İngilizce’de “ş” harfi yoktur.

          Paşa kelimesi albaydan daha üst rütbeli subaylar ile valiler için kullanılan bir sıfat-unvandır.Özü BAŞ AĞA”DIR.Zamanla paşa oluvermiş.

Devamla:

          Big Yellow-Almina-Gasoline-Serla-Suit Men-Cafe Live-Asena-Dominos-Albatros-Garden Life-Papilla-Oses-Arwen-schafer-Ademon-Brötje Heizung-Magna-Feel Dizayn-Ottoman-Kafedo-Chıtır-Kahveland…sanırsınız ki başka bir diyardayız.Gavur illerindeyiz.

          Bu adları koyan aşağılık kompleksi içinde bulunan, Türklüğünden, öz dilinden ana dilinden utanan, milli bilinçten yoksun zavallılardır.Ve en hazin ve acıklı yanı da bu kişilerin alayının mangalda kül bırakmayacak kadar MİLLİYETÇİ geçinmeleri.

          Sayın Vali bu kültürel yozlaşmaya dur diyecek olan sizsiniz.Yasal dayanak vardır.Aşağıya alıntıladım.Olmasa bile 5442 Sayılı İller İdaresi Kanunu çerçevesinde ve Belediye Başkan Vekili olarak yetkilisiniz.

          Bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan “Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için Kurallar” standardı 19 Mart 2018 tarihli Teknik Kurul’da kabul edilerek “TS 13813″ standart numarası ile yayınlanmıştır.Bu karara göre reklam, tabela ve tanıtımlarda Türkçe kelime kullanımı esas alınmıştır.

KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ AMAÇ ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde; tüzel ve gerçek kişilere ait bina ve ve alanlar ile, kamuya açık alanlarda, İLAN, Reklam ve duyuru amacı ile yapılacak her turlu faaliyet, kullanım ve tesislerin; Kentin estetiği ve işlevleri ile vatandaşların kentteki yaşamını olumsuz yönde etkilememesi amacıyla düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslarını belirler. Yasal dayanak Madde 2. Bu yönetmelik 1580 sayılı Belediye Kamu’nun 15’inci maddesi ve 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanunun 97’inci maddesine dayanarak çıkartılmıştır.  

 

Benzer Haberler

0 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir