HAVA KİRLİLİĞİ KAPIDA VE ÇARESİ AŞAĞIDA HEYETİN ALDIĞI KARARLARDA

1 yıl önce
211 kez görüntülendi

HAVA KİRLİLİĞİ KAPIDA VE ÇARESİ AŞAĞIDA HEYETİN ALDIĞI KARARLARDA

EL VELAYETİ HIFZSIHHA HEYETİNDEN HAVA KİRLİLİĞİ  CİHETİNDE ÇOK MÜHİM KARARLAR

23/ARALIK/2011

Güncelleme: 13/11/2021

 

İlbay riyasetinde toplanan alakalı müdür ve salahiyettar olan amir ve dahi müessese heyetleri şehrimizin hava kirliliğini ateşli bir şekilde münakaşa ettiler.

Cemaat kalenderlerini temsilen lafa giren “Mukavvim Nefes” lakaplı Şeyh ve Seyyid  El Aliyy-ül Haydar:

-Bu tür toplantılar ne iltizam eder. Heva kirlenmez.Kirlenen beni ademin ruhudur.  Nas, bedii, ruhi, deruni zevkler ve bahtiyarlıklar yerine, ameli dünyevi ve şehevi arzularına ram oldukları sürece esasen hevanın kirlenmesinin hem bir ehemmiyeti yoktur hem de cüz’i bir teferruattır.  Şayet biz Müselmanlar olarak dini ve şer’i vecibelere döner isek, ortada ne heva kirliliği kalır ne de şahısların. Bütün beden     v e ruhlar pak-ü pak olur,vesselam.

Bahse mevzu Hava Kirliliğini, bu konuda yıllarca mürekkep yalamış El Cezire Ve El Necef medreselerinde tedrisat edebince bendelik eylemiş ve dahi ilk mektep muadili şehadetname almış mümtaz şahsiyet El Ahmedi İlmi Çok, arzda bulunup lakırdıya mezun olduğuna dair eş’ar alınca:

-Efendim bu heva kirliliği tamamen Garbın fena bir icadıdır.Vaktaki şehirlerde pabrikalar kurulmuş, kömür ve neft sarfiyatı artmış,yüksek binalar inşası da bunlara ilave edilince dolayısıyla da heva kirliliği de artmıştır.Bizler aslımıza rücu edip hayatımızı ecdadımız güzergahı üzere ifa eylersek hiçbir sıkıntımız kalmayacaktır. Topyekun sıkıntılarımız batıl ve kafirun Garb mukallitliğinin bir neticesidir.Çare köylere, yaylalara rücu etmektir efendim.

   Çağdaş Bilim Derneğini temsilen bulunan El Beyza- i Kamer  :

-Efendim bilime aykırı davranılınca doğa kendinden alınanı geriye ister.Bizler yanlış yerlere ev yapıyor ve doğanın bize verdiği olanakları gereksiz yere hoyratça harcıyoruz.Bu bağlama koşut olarak bilimsel veriler çaprazlama karşılaştırılıp, konunun derinine inildiğinde pek açıkça görülecektir ki bu tür dönemsel gerçeklikler artık bilimsel tartışmalara yer vermeyecek bir ölçüde yaşamımızın etkileşimlerinden somut olarak çıkacağını varsayabiliriz.

Mekteb-i İmami Muallim başı El Abdurrahim Gönlüpak  ise:

-Efendiler sizleri dinledikçe taaccüp ediyorum.Mevzunun muhteviyatına ve münderecatına dühul olmak yerine zahiri sebil ile iştigal edilmektedir. Bu denilenlerin her biri bizlerin şeriattan ne kadar uzak olduğumuzun sarih delilleridir.

Bizler Rahman ve Rahim olduğu kadar Celil,Gaffar Settar ve dahi bilumum esma-i hüsne sahip Rabbimize her daim huşu ve vecd içinde dualar okuyup biat ederek meth-ü senalar dizip zikirler çekip “HU” tepersek hiçbir sıkıntımız kalmayacaktır.Vesselam vel kelam.

Bu konuşmaları büyük bir dikkat ile dinleyen İlbay ise “Kıymetli hocam ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz” deyü sual eylediğinde,hoca kuvvetlice bir öksürüp tesbihini çekip dualar mırıldanıp, birkaç dakika huşu içinde öylecene kala kaldıktan sonra

-Efendim öncelikle dini bütün, imanı tam, nefesi kuvvetli kardeşlerimizden müteşekkil bir heyet Bezar günü Ruzigar duasına çıkmalıdır inşeallah. Ruzigar estiğinde bu heva kirliliği kendiliğinden zayi olacaktır inşeallah.Ama bu yetmez.Cehar Şenbe günü ise aynı heyetimiz kar duasına çıkmalı ki yağan kar her bir kirliliği yok ede,Cuma günü ise bilumum Cuma cemaati ile yağış duasına çıkılmalıdır inşeallah. Böylelikle şehrimizin heva kirliliği kati bir şekilde çözüme kavuşacaktır inşeallah.

Bu pek mühim ve sarih teklifler reye dahi sunulmadan kabul görüp tatbikata geçilmiştir.

İşte gördüğünüz üzere bu nefesi ve imanı kuvvetli mu’min zevat sayesinde kar nüzul eyleyecek ve heva kirliliği diye de bir şey kalmayacaktır.

Iğdır’ın meselelerini her vakit büyük bir dikkatle takip eden ve sorunlarımızı münakaşa eden İl Hıfzısıhha Heyetine, meselelere hemen çareler istihsal eden mümtaz hocalarımıza en kalbi derin şükranlarımız arz eyleriz efendim.

Allah-ü Teala encamımızı hayreyleye. Amin.

The following two tabs change content below.
Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık