Gündüz MURGUL

22/10/2019

ONLAR ANLAŞIRLAR, YA ÖTEKİLER…

Kamuoyunun dikkati Suriye’de ABD ve Rusya’nın başoyunculuğunu yüklendiği anlaşmanın tam olarak sağlanması noktasında yoğunlaşmış durumda.  Güvenli bölge oluşturulacak, ateşkes sağlanacak, daha fazla kan dökülmesi önlenecek.

Ya sonra?…

Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanıp, ülke bölünmekten kurtulacak mı?

Türkiye’ye yönelik tehdit ortadan kalkacak mı?

Bölgedeki mezhep savaşları son bulacak mı?

Suriyeli kendi petrolüne kavuşacak mı?

Tüm bu sorulara ne yazık ki, “evet” diyemiyoruz.

“Anlaşma” dediğimiz ABD ve Rusya’nın “olur”uyla yapılmaktadır.  Bölgedeki egemenlik peşinde koşan süper güçler, kendi çıkarları doğrultusunda yapılan anlaşmalar hazırlar, muhatapların önüne koyarlar.  Temel amaç, bölgede iplerin kendi ellerinde olmasıdır.  Öyle bir tablo yaratılmıştır ki, kendileri rıza göstermeseler çarpışan taraflar insiyatif sahibi olamamaktadırlar.  Süper güçlerin lehine olan her anlaşma ezilen ve sömürülen halkların aleyhinedir; denklem öyle kurulmuştur.

Denklem öylesine kurulmuştur ki, bölgedeki taraflar mezhep ve etnik köken ayrılığı üzerine kanlı bıçaklı olmuşlardır.  Arkalarındaki süper güçler bazen birini, olmadı ötekini arkalayarak düşmanlık ateşini sönmemecesine körüklemektedirler.  Ötekiler için bölgede büyük devletlerin araya girip “sulh ve sükun” sağlanması gerek.  Öyle bir oyun ki, savaştıran taraflar aynı zamanda barışı güvence altına alanlardır!

Kamuoyu müsterih olsun; onlar bir yolunu bulup anlaşacaklardır.  Onlar tarafından ezilen ve sömürülen ötekiler, ortaçağ uykusundan uyanıncaya kadar birbirlerini düşman bellemeye devam edeceklerdir.

 

Benzer Haberler

0 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir