MİLLETVEKİLİ DR HABİP EKSİK’TEN ÖNERGE

1 yıl önce
274 kez görüntülendi

MİLLETVEKİLİ DR HABİP EKSİK’TEN ÖNERGE

                          TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 04.02.2021 tarihinde açıkladığı verilere göre Türkiye nüfus artış hızının geçmiş yıllara göre 2020 yılında aniden çok yüksek bir düşüş sergilediği görülmüştür. 

“Türkiye’de nüfus artış hızının son 8 yılına baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2013-2019 yılları arasında normal bir seyir göstermektedir. Bazı yıllarda ufak düşüş ve yükselişler görülmekte fakat 2020 yılında nüfus artış hızı sert bir şekilde düştüğü görülmüştür. Düzenli nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılından beri en düşük artış hızı 2020’de gerçekleşmiş, 2019 yılında 1 milyon 151 bin 115 olan artış miktarı 2020 yılında 459 bin 365’e gerilemiştir. Yıllık nüfus artış hızının 2019’da binde 13.9 2020’de binde 5.5 olarak tespit edilmiştir. Açıklanan verilerde nüfusun en yoğun olduğu İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalmıştır. Özellikle 2020 yılında yani pandemi döneminde nüfus artış hızının düşmesi bazı meslek örgütlerinin ve belediyelerin pandemi kaynaklı ölümlerin büyük bir kısmının gizlendiği beyanlarının basına yansımasından kaynaklı 2020 yılının nüfus artış hızının mercek altına alınması ve araştırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.”

Bu bağlamda,

2020 Yılı Nüfus Artış Hızındaki Anormal Düşüşünün Nedenlerinin Araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğünün 104’üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ettik.

Kamuoyuna saygıyla duyurur, gündeminize almanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

Dr. Habip EKSİK

HDP Iğdır Milletvekili 

Sağlık,Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 04.02.2021 tarihinde açıkladığı verilere göre Türkiye nüfus artış hızının geçmiş yıllara göre 2020 yılında aniden çok yüksek bir düşüş sergilediği görülmüştür. 2020 yılı nüfus artış hızındaki anormal düşüşünün nedenlerinin araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğünün 104’üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederim.

                                                                                                        Dr. Habip EKSİK

Iğdır Milletvekili

GEREKÇE

Nüfus projeksiyonları, sosyal ve ekonomik politikaları yansıtan ve sayısallaştıran, aynı zamanda sektörler için gerekli olan üretici ve tüketici kitlenin tespitinde yardımcı bir araç niteliğini taşımaktadır. Nüfus projeksiyonu doğum, ölüm ve göç hareketlerinin ilerdeki eğilimleri ile ilgili belli varsayımlara dayanarak nüfusun gelecek zamanda gelişmesi hakkında tahminlerin yapılması olarak tanımlanabilir.

Doğum, ölüm ve göç hareketleri ile değişen nüfusun birbirine oranlanmasıyla gerçek nüfus artışı ortaya çıkmaktadır. Nüfus artış hızının yüksek olması beraberinde olumlu birçok sonuçları ortaya çıkmaktadır. Nüfus artış hızının yüksek olduğu ve belirli bir düzeyde arttığı ülkelerde mal ve hizmetlere talep artar dolaysıyla piyasalar genişler ve yeni yatırım sahaları açılır. Yeni endüstri kollarının oluşmasına, ekonominin çeşitlenmesine ayrıca yeni iş sahalarının açılmasının önünü açacak ve vergi gelirlerinin artışında önemli rol oynayacaktır

Türkiye’de nüfus artış hızının son 8 yılına baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2013-2019 yılları arasında normal bir seyir göstermektedir. Bazı yıllarda ufak düşüş ve yükselişler görülmekte fakat 2020 yılında nüfus artış hızı sert bir şekilde düştüğü görülmüştür. Düzenli nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılından beri en düşük artış hızı 2020’de gerçekleşmiş,2019 yılında 1 milyon 151 bin 115 olan artış miktarı 2020 yılında 459 bin 365’e gerilemiştir. Yıllık nüfus artış hızının 2019’da binde 13.9 2020’de binde 5.5 olarak tespit edilmiştir. Açıklanan verilerde nüfusun en yoğun olduğu İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalmıştır.Özellikle 2020 yılında yani pandemi döneminde nüfus artış hızının düşmesi bazı meslek örgütlerinin ve belediyelerin pandemi kaynaklı ölümlerin büyük bir kısmının gizlendiği beyanlarının basına yansımasından kaynaklı 2020 yılının nüfus artış hızının mercek altına alınması ve araştırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

2020 yılında Koronavirüs (Covid-19) kaynaklıpandeminin başlamasıyla devam eden COVID-19 salgın süreci yönetimi, Türkiye’de katılımcılıktan ve veri paylaşımından uzak, epidemiyoloji biliminin salgın yönetiminde gereksinim duyduğu hiçbir veriyi ve analizi paylaşmayan, ne ölçüde kanıta dayalı yürütüldüğü belli olmayan, şeffaflıktan uzak bir biçimde ilerlemiştir.Sağlık Bakanlığı ısrarla olguların ve ölümlerin çeşitli değişkenlere göre dağılımını açıklamaktan kaçınmış, Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümleri “doğal ölüm” olarak kayıtlara aldığı görülmüştür. İstanbul’da 10 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 2019 yılında 7 bin 694 kişi vefat etmişken, 2020 yılında aynı tarihler arasında 10 bin 177 kişi vefat etmiş ve ölüm sayıları arasında 2 bin 483 artış olmuştur.Yine kamuoyuna yansıyan, İstanbul’da aynı tarihlerde salgın nedeniyle dört ayrı mezarlıkta yapılan incelemede 3 bin 108 definle karşılaşılmıştır. Sosyal izolasyon önlemleri nedeniyle iş kazası, trafik kazası, asayiş, cinayet vakaları nedeniyle ölümlerin azaldığı da göz önüne alındığında  toplam ölüm sayılarındaki bu ciddi artışın nedenleri açıklanamamıştır.Sağlık Bakanlığının ölüm bildirim sisteminin verilerini paylaşmaması ve bilimsel tıbbi çalışmaları izne tabi tutması kamuoyu ve bilimsel çevreler tarafından Covid-19’a bağlı ölüm sayılarının gerçek dışı bir şekilde gösterildiği kanısı mevcuttur. 

Kamuoyunda oluşan nüfus artış hızında yarı yarıya yaşanan düşüşün sebebinin, gizlenen “Covid-19” ölümlerinden kaynaklandığını düşündürmektedir. Bilgi edinme hakkı doğrultusunda doğru, gerçek, şeffaf verilerin tespiti ve varsa bu konuda eksikliklerin belirlenmesi, eksikliklere sebep olan kişi ve kurumların ortaya çıkarılması ve Türkiye’nin geleceği açısından daha doğru bir planlama yapılabilmesi, gerekli önlemlerin alınabilmesi, kamuoyunun aydınlatılması için nüfus artış hızındaki düşüşün nedenlerinin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılması elzemdir.

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık