19/01/2020

HALKÇI EĞİTİM GİRİŞİMİ KURULDU

18 Ocak 2020 günü, Ankara’da toplanan 40 kadar eğitimci-öğretmen, “Halkçı Eğitim Girişimi” adıyla bir oluşumum kuruluşunu kabul etti. İki saat süren toplantıda 5 kişilik Çağrı Grubunun hazırladığı girişimin esasları ve “Halkçı Eğitimden Ne Anlıyoruz” metnini tartışarak uygun buldu. Önerilen beş kişilik yönetici sayısını yediye çıkararak aşağıdaki kişileri seçti: Âlim Başaran, M. Tahir Hatiboğlu, Mehmet Budak, Muzaffer Demir, Serkan Menemen, Şenol Aydınlı, Zeki Sarıhan. Bu kurul, ilk toplantılarında bir sözcü seçecek.

HALKÇI EĞİTİM GİRİŞİMİ’NİN ESASLARI

Girişimin adı: Halkçı Eğitim Girişimi.

Girişimin bağımsızlığı: Girişim, siyasi partiler, sendikalar, dernekler, vakıflar dışında bir oluşumdur. Bunların hiç birinin sözcüsü ve yan örgütü değildir. 

Girişimin amacı: Eğitimin halkçı yanını her platformda savunmaktır. Halkçı eğitim kavramı eğitim olanaklarından bütün halkın eşitçe yararlanması,  eğitimde laiklik, demokratiklik, bilimsellik, çağdaş eğitim teknolojisinden yararlanmayı kapsar.

Girişimin yapacağı çalışmalar: Girişim amacı doğrultusunda kamuoyunu aydınlatır. Araştırmalar yapar, açıklamalarda bulunur, konferanslar, seminerler, paneller düzenler, yayınlar yapar. Girişimin amaçları doğrultusunda çalışmış ve çalışmakta olanlara yılda bir ödüller verir.

Girişime kimlerin girebileceği: Girişimin amacını benimseyen ve medeni haklarını kullanmaya ehil herkes girişime dâhil olabilir. İsteyen herkes girişimden ayrılabilir.

Girişimin yönetimi: Girişimin yedi kişiden oluşan bir yönetimi vardır.  Kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim en az ayda bir toplanır. Yapılacak işleri planlar ve uygular.

Girişim sözcüsü:  Girişim sözcüsü, yedi kişilik yönetici kurul tarafından bir yıl için seçilir. Sözcünün bir yıl sonra yeniden seçilmesi mümkündür. Süresinden önce ayrılması halinde yerine başka biri seçilir. Sözcü, Girişim adına açıklamalar ve görüşmeler yapar.

Etkinliklerin kayıt altına alınması: Yöneticilerin toplantısı bir gündeme bağlı olarak yapılır ve toplantı sonunda alınan kararlar imza altına alınır.Yapılan açıklamaların ve toplantıların kaydı tutulur. Bunlar, yılda bir yapılacak genel toplantılarda açıklanır ve tartışmaya açılır.

Girişimin bütçesi, gönüllü bağışlardan oluşur.

Adresi: Girişim, gönüllülerden birinin işyerini merkez olarak gösterir. Düzenli olarak bir yer tutulması girişimin maddi gücüne bağlıdır. Girişim, düzenleyeceği etkinlikler için çeşitli kuruluşların mekânlarını kullanmak için girişimlerde bulunur.

Girişimle ilgili bu esaslar, 18 Ocak 2020 tarihinde Ankara Fatsalılar Derneğinde çağrılı kişilerden oluşan 40 kişilik bir katılımcının oylarıyla kabul edilmiştir.

HALKÇI EĞİTİMDEN NE ANLIYORUZ?

Halkçı Eğitim Girişiminin savunduğu “Halkçı Eğitim”, birbirini tamamlayan iki olgudan oluşur.

Bunlardan birincisi, bütün halkçıların başından beri savuna geldiği eğitim olanaklarının bütün halkın yararına kullanılmasıdır. Bu, bütün çocukların ve yetişkinlerin eğitim hizmetlerine kolayca ulaşması demektir.

Halkçı eğitim, aynı zamanda, eğitimde maddi olanakları elverenlerle, bu olanakları kıt olanlar arasında eğitim hizmetlerinde çeşitli yollarla ayrımcılık yapılmasını reddeder. Herkesin kaliteli eğitimden eşitçe yararlanmasını öngörür.

İkincisi: eğitimin içeriğiyle ilgilidir. Halkçı eğitim, dinci, mezhepçi, ırkçı bir eğitim müfredatını reddeder. Eğitim alacak kişiler arasında her türlü ayrımcılığı reddeder. Bütün dünya halklarını kardeş görür ve bunlar arasında barışçı ve demokratik bir işbirliğinden yanadır.

Eğitim Girişimi, insan, çocuk ve eğitim hakkıyla ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmelerde belirtilen ilkelere bağlıdır.

Eğitim Girişimi, her gencin yurdunun bağımsızlığına candan bağlı ve onu kararlılıkla savunan, bilimi kendine kılavuz edinmiş, kaderini halkının kaderiyle birleştiren, halka hizmet ruhuyla donanmış, toplumcu, çalışkan, yaratıcı bir programla yetiştirilmesini savunur. Ülkemizde bu konuda ortaya konan programların ve uygulamaların mirasçısıdır ve bunların geliştirilmesine çalışır.

Girişim, okurların konu ile ilgili görüşlerini bekliyor. (19 Ocak 2020)

Resim: Şeref Akdik: Köy Okunda öğrenci kaydı.

 

Benzer Haberler

0 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir