14/02/2020

CEMAAT

Fethullah Gülen Cemaati’nin “FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü)” diye dillendirilmesi Türkiye’de “cemaat” gerçeğinin üstünün örtülmesine ya da bu olgunun günümüzde oynadığı yıkıcı rolün gözden kaçırılmasına neden oluyor.  Öncelikle “FETÖ” diye adlandırılan bir” cemaat” yapılanmasıdır ve de günümüzde sosyal ve siyasal düzlemde etkin olan –Gülen Cemaati’nden ayrı- başka cemaatler de vardır.

Önceleri Cumhuriyet Devrimleri marifetiyle yasaklanan ve yeraltına inen cemaatler üç aşağı beş yukarı benzer özelliklere sahip inanç yapılarıdır.

Birincil özellikleri ; bireyi “yurttaş” konumuna çıkaran çağdaş devletlerden önceki toplum yapılanmalarında kişinin “korunma alanı” olarak algılanmasıdır.  Kişi, örgütlenme gücünü arkasına alarak dış etkenlere karşı kendini güvenceye alır.

Örgüt disiplininin çıtası yüksektir.  Kişiden “mutlak itaat” istenir.  Alt kademelerin itiraz ve eleştiri hakkı yoktur.

Siyasi partiler-özellikle Atatürk’ten sonra- cemaatlerle ilişkiyi önemsemişlerdir.  Oy tabanları ve kitle etkinlikleri açısından siyasilere cazip gelen cemaatler de bu ilgiye çoğu kez karşılık vermişler; özellikle devlet katında etkili olma stratejilerini güçlendiren tavizler elde etmişlerdir.

“Ülke-içi yıkıcı faaliyetleri” bağlamında emperyal güçler için de cemaatler çekici olmuştur.  Kendi varlığını her şeyin üstünde tutan bu yapıların ekserisi dış istihbarat örgütleriyle ilişkileri söz konusudur.  İngiliz İstihbaratının Şeyh Sait İsyanı’ndaki rolü, son olarak CIA-Gülen Cemaati arasındaki sıkı ilişki bu olgunun çarpıcı örneklerindendir.

Tümünün ortak özelliği Atatürk’e ve Cumhuriyet Devrimi’ne karşı oluşlarıdır.  “Laik devlet yok olacak elbet” temel sloganlarıdır.

Genel tanımlama çerçevesinde salt Gülen Cemaati (FETÖ) değil, diğer cemaatler de çağdaş toplumsal düzen açısında yıkıcı niteliktedirler.  Nitekim kamuoyunda pek bilinen bir takım cemaatlerin devlet yapısında ne denli etkin olduğu; özellikle eğitim alanında ülke geleceğini karartma etkisi yarattıkları ortadadır.

Adını koymak lazım.  Cemaat yapılanmalarının her türlüsü Gülen Cemaati kadar zararlıdır; çağdaş yaşama aykırı yapılanmalardır.  Orada burada dillendirilen söylemle; FETÖ’yü temizlersiniz, yerine METÖ gelir.

 

Benzer Haberler

0 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir