03/03/2020

3 DEVRİM KANUNU

3 Mart 1924’te siyaset, hukuk ve eğitim alanında 3 önemli devrim yapılmıştır:
Halifeliğin kaldırılması.
“Şeriye ve Evkaf Vekaleti”nin kapatılması.
Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği Yasası’nın çıkarılması.)
Bu üç devrim bir bütündür ve birbirinin tamamlayıcısıdır.
Halifeliğin kaldırılmasıyla, iktidarın kaynağı gökten indirilmiş; yeryüzüne teslim edilmiştir. Daha açık bir ifadeyle egemenlik, dinsel değil, millet kaynaklıdır. Millet Meclisi kürsüsünün arkasına, Devrim Kanunu gereği “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” diye yazılmıştır.
Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kapatılmasıyla, yurttaş haklarını dinsel kurallar değil, çağdaş hukuk belirleyecektir. Türk toplumu artık fetvalarla yönetilmeyecektir.
Dogmaların yerini akıl ve bilimin alması, insanımızın kafasını açmıştır. Dünya ve toplum hayatı, kaskatı din dogmalarıyla değil, akıl ve bilimin rehberliğinde kavranacaktır.
Siyasi erk aracılığıyla toplumsal yaşantıya-görsel de olsa- şeriat manzaralarının hâkim kılınması; milletin yerine dini, akıl ve bilimin yerine dogmanın konması, karşı devrimin bugünkü gündemidir.
Denilecektir ki, ülkemizdeki teknolojik gelişmeler, bilimin egemenliğinde gerçekleştirilmektedir. Yanılgıdır; bilimsel bulgular, paraya dönüştürülecek dar bir alana hapsedilmiş, insanımızı aydınlatma alanından dışarıya sürülmüştür.
Devrim Kanunlarının bir karşı devrim süreciyle tasfiye edilmeye çalışılması, “küreselleşme” dedikleri ABD hegemonyasıyla yakından ilintilidir. Emperyalist tekellerin dünya pazarına hâkim olması için, ulus devletlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu açıdan ulusal çıkarları korumak amacıyla ulusal pazara sahip çıkmak demek olan “milliyetçilik”, emperyalist devletlere ve onların komisyoncusu işbirlikçi kesimlere alerjik gelmektedir.
Ulus devletlerin emperyalist devletlere dahil edilmesi ekseninde, emperyalizm ile Ortaçağ güçleri ittifak halindedir. Onların hedefi, dogmalarla sürü haline getirilmiş yığınların “oylarıyla” seçilen siyasi iktidarın erk olduğu, “ılımlı İslam” formülüdür. ABD emperyalizminin bize ve diğer Müslüman ülkelere biçtiği model budur.
Bu modelin önündeki engel, Cumhuriyet Devrimleri’dir. Ülkemizin yeniden düz yola çıkışı, Atatürk Devrimlerini tamamlamaktan geçmektedir.

 

Benzer Haberler

0 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir