VEKİL HABİP EKSİK’TEN SORU ÖNERGESİ

2 yıl önce
600 kez görüntülendi

VEKİL HABİP EKSİK’TEN SORU ÖNERGESİ

08/12/2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü ‘nün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                  Dr. Habip EKSİK 

 Iğdır Milletvekili

Birçok ülkeye ihracat yapan İstanbul Haramidere’de bulunan Sinbo firmasına ait fabrika çalışanlarına yönelik firma yetkilileri tarafından baskı, mobing ve insani olmayan şartlarda çalışma koşulları dayatılmaktadır. Uzun bir süredir gündemde olan bu durum milletvekilleri arkadaşlarım tarafından meclis gündemine taşınmasına rağmen bakanlığınız tarafından gerekli adımlar atılmamaktadır.

Keyfi ve hiçbir hukuki dayanağı olmadan emekçiler ücretsiz izne ayrılmaya zorlanmakta, sendika üyeliği olan emekçilere mobing, psikolojik şiddet hatta saldırılar olmaktadır. Ayrıca pozitif vaka tespit edilen emekçiler ücretsiz izne zorlanmakta, emekçiler her an işlerini kaybedecekleri korkusuyla çalışmaktadır. İşçi sağlığı ve güvenliği esas alınmamakta ve emekçilerin sağlığı dikkate alınmamaktadır.

Pandemi sürecinin yarattığı işsiz kalma korkusunu emekçiler üzerinden fırsata çeviren Sinbo yöneticileri “işsiz bırakırım” tehdidiyle tam bir sömürü ve saldırı aracı olarak kullanmaktadır.

Fabrikalarda yasalarla belirlenen hiçbir kural ve koşul yerine getirilmemekte, pandemi süreciyle fabrika tam bir sömürü merkezi haline getirilmiştir. Özellikle sendikalı işçilerin ücretsiz izin süreleri uzatılmaktadır. Özellikle 7244 Sayılı Kanunun hayata geçirilmesi ile patron ve yöneticiler tarafından emekçiler keyfi olarak ücretsiz izne mecbur bırakılmaktadırlar.

Bu bağlamda;

  1. Anayasa ile tanımlanmış sendikalaşma ve örgütlenme hakkı Sinbo firması yöneticileri tarafından niçin kısıtlanmaktadır?
  2. Milletvekillerimiz Kemal Bülbül, Ayşe Acar Başaran ve TulayHatimoğulları Oruç çeşitli tarihlerde vermiş oldukları önergeler bakanlığınız tarafından niçin dikkate alınmamaktadır? İvedilikle çözülmesi gereken Sinbo işçilerin sorunları meclis gündemine getirilmesine rağmen bakanlığınızın bu konuda bir çözümü var mı, var ise kamuoyu ile niçin paylaşılmamaktadır?
  3. Sinbo firmasına Emekçilere yönelik mobing, psikolojik baskı, işten atma suçları işlenmekte ayrıca kayıtsız işçi çalıştırılmaktadır. Sömürü ve kölelik koşullarının yaşatıldığı Sinbo firmasına yönelik bakanlığınız tarafından açılmış bir soruşturma mevcut mudur?
  4. 7244 sayılı yasa hak gaspına sebep olmaktadır, işçi aleyhine olan bu yasa iptal edilecek midir?
  5. Sinbo fabrikasında Covid-19 virüsüne yakalanan personel sayısı ne kadardır, hayatını kaybeden işçi var mıdır?
  6. Sinbo fabrikasında işçilerin sendikalı oldukları için ücretsiz izne çıkartıldıkları ve mobinge maruz kaldıkları iddiası doğru mudur? Ayrıca işçilerin keyfi bir şekilde ücretsiz izne zorlandıkları ve adreslerine “ücretsiz izne ayrıldıkları” bilgisi gönderildiği doğru mudur?
  7. Fabrikalarda Koronavirus tanısı konulan işçilerin çalıştığı bölümler başta olmak üzere tüm fabrikada genel karantina önlemlerinin alınması ve işçilerin ücretli izne çıkarılması sağlanacak mıdır?
Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık