SGK İl Müdürlüğü: Rehberlik ve Bilgilendirme Faaliyetleri Başladı

1 yıl önce
109 kez görüntülendi

SGK İl Müdürlüğü: Rehberlik ve Bilgilendirme Faaliyetleri Başladı

SGK İl Müdürlüğü: Rehberlik ve Bilgilendirme Faaliyetleri Başladı

29/10/2021

2021 yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Programı ile Kayıtlı istihdamın teşfik edilmesi kapsamında Iğdır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, kayıtdışı istihdamla mücadeleye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri yürütmektedir. SGK Iğdır İl Müdürü Birsen Dursun, 30 Kasıma kadar İşçi işveren örgütleri, meslek odalarının ilgili sivil toplum örgütlerinin kayıtlı istihdamın önemi ve sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konularında bilgilendirmelerde bulunacaklarını söyledi.

Kayıt dışı istihdama ilgili bilgiler veren İl Müdürü Dursun, Şu hususlara dikkat çekti:

“Çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yeterince bilmemeleri ve sosyal güvenliğin önemi konusunda yeterli bilinç seviyesine sahip olmamalarından dolayı, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, rehberlik anlayışını esas alan bir yöntem ile kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalışmaktayız. Kurumun denetim ile temel amacı işverenlere idari para cezası vererek gelirlerini artırmak değildir. Kurum, esas olarak işverenleri sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yükümlülükleri konusunda bilgilendirerek, mevzuatın uygulanması aşamasındaki sorunları en aza indirmeye çalışmaktadır.

Yapılacak denetimler ve tespitler sonucu yüksek tutarlarda idari para cezası uygulanır. Bunun sonucunda işyerinin kapanması riski de vardır. Ayrıca bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilir. Bu işyerlerinin yararlanmakta olduğu sigorta prim teşvikleri durdurulur. Devlet ve özel sektör tarafından sağlanan teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından faydalanılamaz. Vergi avantajı sağlayan indirim ve gider yazma gibi avantajlardan yararlanma hakkı yoktur. Yaşanacak iş kazası ve meslek hastalıkları karşısında devlete ve işçilere karşı ağır idari ve adli yükümlülükler doğar. Haksız rekabete neden olur ve piyasa dengesinin bozulmasına zemin hazırlar.İşyerinde çalışanların verimliliği ve motivasyonu azalır.

Kayıt dışı çalışan işçinin ise emekli olma hakkı yoktur. Herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma gelindiğinde malullük aylığından yararlanılamaz.İşsiz kalması durumunda işsizlik sigortasından faydalanamazlar. Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda kalabilirler. İş kazası ve meslek hastalığı halinde haklardan yararlanamama riskleri çok yüksektir. Ücret ve diğer sosyal haklar konusunda Kanunların sağladığı korumadan yoksun kalırlar. İhbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi haklardan faydalanamazlar.”

Çalışanlar Kayıt dışı istihdam edildiklerini düşündüklerinde veya kayıt dışı çalıştırıldığında Sosyal Güvenlik Kurumuna; Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi üzerinden “ALO 170”i 7 gün 24 saat arayarak, en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezine şikâyet yolu ile başvurabildiği gibi her türlü istek, şikâyet, ihbar, görüş ve önerileri CİMER yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden Kurumumuza bildirimde bulunabilirler.” dedi.

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık