ÖNCEKİ ÖDENMEDEN, GELDİ VERGİ YAPILANDIRMASININ YENİSİ

1 yıl önce
3.454 kez görüntülendi

ÖNCEKİ ÖDENMEDEN, GELDİ VERGİ YAPILANDIRMASININ YENİSİ

ÖNCEKİ ÖDENMEDEN, GELDİ VERGİ YAPILANDIRMASININ YENİSİ

02/06/2021                                                              

 

TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu  2/3622 sayı ile görüşülen Alacakların yapılandırma taslağında, bazı küçük, sınırlı değişiklikler yaptı. Ancak; hala ayıklanmayan ayrık otları var. Onlar da TBMM Genel Kurulu’nda temizlenmeli, özellikle borç ödeme gücü bulunmayan  küçük esnaf ve sanatkarın durumlarını dikkate alan taksitlendirme ve ödeme seçenekleri üzerinde ciddi kolaylıklar sağlanmalıdır.  Aksi  takdirde,  bu yapılandırma da öncekiler gibi umutları boşa çıkaracak, sorunları sonraki yapılandırmalara devredecektir. Ekonomi arızalı, kaynaklar kıt, ödeme gücü sınırlı olsa da  her zaman umut vardır, olmalı da…

 

2/3622 Sayılı vergi yapılandırma teklifi, ülkemizde ekonomik krizin genişlediği, aynı zamanda derinleştiği, daha çok da sınırlı gelirli olan küçük esnaf ve sanatkarlar ile ücretlilerin ekonomik sıkıntı yaşadığı; faiz, kur farkı ve enflasyon artışıyla birlikte üretim maliyetlerinin hızla yükseldiği, işsizliğin ikili rakamlara yükseldiği, yatırımın azaldığı bir dönemde  gündeme getirilmiş bulunmaktadır.     

Bu dönemde, önü alınamayan kur yükselişlerinin ve yüksek faizlerin de neden olduğu üretim maliyetleri hızla artmakta, bu durum fiyat artışları yoluyla geniş toplum kesimlerine hayat pahalılığı olarak yansımaktadır.

Ülkemizde de yoğun olarak etkisini hissettiğimiz Covid-19 salgını, gerek üretim sektörünü, gerekse küçük esnaf ve sanatkarları oldukça derinden etkilemiş/ etkilemektedir.  Çoğu işletmeler “kapalı – yarı açık” şekilde ayakta durmaya çalışsa da satışlar büyük ölçüde  düşmüş, (hatta kimileri tamamen kapanmış) çalışma hayatı büsbütün zorlanmış, çoğu küçük işletmelerse; kira ve ücret ödemelerini yapamaz, borçlarını ödeyemez duruma düşmüşken ve daha önceki yapılandırma borçları ödenmeden, çıkıp geldi “Bazı alacakların yapılandırılması” teklifi.

Gerek ekonomik bozulma ve gerekse Covid-19 salgını etkisiyle artık bu tip vergi yapılandırmaları 3 yılda bir değil, 6-7 ayda bir gerçekleştirilmeye başlandı bile.

Hatırlayalım; 11.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Torba Kanunu” ile getirilen vergi yapılandırmasına ilişkin  taksitlendirme ödemeleri henüz tamamlanmadan, bir önceki yapılandırmanın  üzerinden 7 ay bile geçmeden, yeni bir vergi yapılandırmasına ihtiyaç duyulmuş olunması, bir bakıma ülkemizde yaşanmakta olan   ekonomik bozukluğun boyutu hakkında bir gösterge nitelindedir.

Vergi yapılandırmasına ilişkin taslak metni  TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul’a gönderilmiş; Muhtemeldir ki; şu günlerde genel kurulda görüşülmelerine başlanmış/başlanmak üzeredir. Vergi-vergilendirme konuları öyle uzun süre askıda kalacak, bekletilecek konulardan biri değildir.

TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu  2/3622 sayı ile görüşülen Alacakların yapılandırma taslağında, bazı küçük, sınırlı değişiklikler yaptı. Komisyondan geçmesine rağmen tasarı  içindeki ayrık otları temizlenememiş, günümüz ekonomik koşulları, özellikle küçük esnaf ve sanatkarların içinde bulundukları sıkıntılı, zor  durumun dikkate alındığını söylemek mümkün değildir.

yüksek ihtimalle bu günlerde TBMM’de Taslak üzerinde  görüşmelere başlanacaktır.. Komisyonda ayıklanmayan ayrık otları TBMM Genel Kurulu’nda temizlenmeli, özellikle borç ödeme gücü bulunmayan  küçük esnaf ve sanatkarın durumlarını dikkate alan taksitlendirme ve ödeme seçenekleri üzerinde ciddi kolaylıklar sağlanması beklenmektedir.  Aksi  takdirde;  bu yapılandırma da öncekiler gibi umutları boşa çıkaracak, sorunları sonraki yapılandırmalara devredecektir. Ekonomi arızalı, kaynaklar kıt, ödeme gücü sınırlı da olsa  her zaman umut vardır, olmalı da…                      

                                                                                                    

                                                                               

 

 

 

The following two tabs change content below.
Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık