MİLLETVEKİLİ DR HABİP EKSİK’TEN KOVİD-19 ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

1 yıl önce
372 kez görüntülendi

MİLLETVEKİLİ DR HABİP EKSİK’TEN KOVİD-19 ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

MİLLETVEKİLİ DR HABİP EKSİK’TEN KOVİD-19 ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

15/09/2021

 

Değerli Basın Emekçileri;

COVID-19 aşılarına yönelik tutumları 21 ülkenin verileri üzerinden değerlendiren bir çalışmada ülkeler arasında tüm aşılara karşı saptanan tereddüt oranlarının COVID-19 aşılarına yönelik tereddütle paralellik gösterdiği ancak birçok ülkede COVID-19 aşılarına yönelik tereddütün çok daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Feleszko W, Lewulis P, Czarnecki A, Waszkiewicz P. Flattening the Curve of COVID-19 Vaccine Rejection—An International Overview. C. 9, Vaccines . 2021.) Çalışmaya dahil edilen ülkeler arasında COVID-19 aşılarına yönelik tereddütün %44’le en yüksek Türkiye’de olduğu dikkat çekmektedir. Salgının sonlanması için aşılamanın belirli düzeylerin üzerine çıkması gerekmektedir. Aşılamanın başarıya ulaşması ve toplum bağışıklığının sağlanması adına kararsız ve aşı karşıtı kişilere ulaşmak ve aşının güvenirliği konusunda bilgilendirmek oldukça önemlidir. Topluma yönelik bilgilendirmeler olumsuz aşı tutumları göz önünde bulundurularak yanlış bilgi ve inanışlara yanıt verecek biçimde yurttaşların anadilinde de yapılmalıdır. Medyada aşı karşıtı görüşlere yer vermemek, uzman olmayan kişilerin marjinal fikirlerle toplumu yanlış yönlendirmesine fırsat sunmamak gerekmektedir. Sosyal medya üzerinde yanlış düşüncelerin kontrol edilemeyen yayılımını önlemek adına bilgilendirme çalışmaları bu alanda da yürütülmelidir. Yalnızca bilgi eksiklerinin giderilmesi ve yanlış inanışların düzeltilmesi değil sağlık otoritelerine ve sağlık çalışanlarına güven duyulması da oldukça önem taşımaktadır. Aşı uygulaması yapan sağlık çalışanları aşı tereddütü hakkında yeterli bilgi sahibi olmalı, kişilerin endişelerine yargılayıcı olmadan yaklaşmalı ve bilimsel verilere dayalı bir yaklaşım sergileyerek anadilinde de iletişim kurabilmelidir.

Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde aşılama istenilen hıza ulaşamamaktadır. İki bölgede yine Covid-19 vakaları artış göstermekte ve sağlık kuruluşları alarm vermekte, aşısızların yoğun olduğu hastanelerde yeni Covid-19 bölümleri açılmaktadır. En az aşı olan kentler arasında Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır’ın olması dikkat çekmektedir. Birçok sağlık kuruluşun koronavirüs polikliniğine dönüştürüldüğü ve ameliyatların da yapılamaz duruma geldiği iddia edilmektedir. Mevcut aşı oranlarının düşük olmasının nedeni halkın otoriteye olan güvensizliği eğitim gibi sağlık alanında da anadile erişim engeli olduğunu göstermektedir. Salgın sürecinde uygulanan politikaların tutarsızlığı yurttaşlarda ciddi oranda güvensizliğe sebep olmuş ve bu güvensizlik karşıtlık olarak değil, tereddüt olarak karşımıza çıkmıştır. Sağlık alanında sürdürülen neoliberal politikalar ve sağlık sektörünün sermaye birikim alanı olarak görülmesi  ve sağlık otoritelerinin nesnel verileri şeffaf bir şekilde paylaşmaması özellikle yurttaşların anadilinde bilgi aktararak güven duygusunu desteklememesi aşı tereddütünde aşılması gereken en önemli unsurdur. Aşı tereddüdü ile mücadelede toplumda güven duygusunun oluşturulması anahtar noktadır. Sağlık otoriteleri nesnel verileri şeffaf bir şekilde paylaşarak özellikle yurttaşların anadilinde bilgi aktararak güven duygusunu desteklemelidir.

Aşı konusunda tereddüde yol açan nedenlerin başında yer alan güvensizliğin, özellikle anadilde bilgiye erişimdeki engellerin ve risk/yarar ikileminin ortadan kaldırılması, aşıların ticari grupların kısa vadeli çıkarlarından korunması, bağışıklama çalışmalarının başarılabilmesi, uygulanan aşı programlarına duyulan güvenin sağlanması, aşı kararsızlığı, aşı hizmetlerinin ulaşılabilirliğine rağmen aşıların kabulünde gecikme veya reddetmenin önlenmesi, kısa ve uzun vade de etkililik, güvenlilik, kalite ile ilgili verilerinin kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılabilmesi, olası zararların önüne geçilebilmesi, engellenmesi amacıyla, konularında yetkin farmakoloji, immünoloji, viroloji, mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı ve epidemiyoloji uzmanlarından oluşan ve hiçbir çıkar çatışması söz konusu olmayan bilim insanlarından oluşan bir kurulunda dahil edildiği Meclis araştırması açılması elzemdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurur, gündeminize almanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

Dr. Habip EKSİK
HDP Iğdır Milletvekili 

Sağlık,Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

Tel: +90 (312) 420 27 81
Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık