KIZILDERİLİLERİN BÜYÜK BAŞÇISI(ŞEFİ) SEATLE’NİN HERKESE DERS VEREN MEKTUBU

4 ay önce
96 kez görüntülendi

KIZILDERİLİLERİN BÜYÜK BAŞÇISI(ŞEFİ) SEATLE’NİN HERKESE DERS VEREN MEKTUBU

 • 1855-ci ildə, Amerika Birləşmiş Statlarının 14-cü
  prezidenti Franklin Pierce, o zaman Washington
  bölgəsində yaşayan Duwamish qızıldərililərindən
  vətənlərini satıb və qorunmuş təbii bir ərazidə
  yaşamalarını istədi.
  Qızıldərililər,
  ağdərililərin
  güclü
  başçısının
  bu
  “İstəyini“ heç cür anlaya bilmədilər.
  Vətənin torpağını necə satmaq olar?! Onlara görə,
  üstündə yaşadıqları torpaq göy üzü kimi, havanın
  istisi kimi, küləyin sərinliyi və suların işıltısı kimi
  alınıb satılmazdır.
  İnam kimidir vətən torpağı da, o torpağa uzaq
  çağlardan baş alıb gələn dərin bağlılıq və sonsuz
  sevgidir. İnamı, kökləri insan ruhunun varılmaz
  qatlarında olan dərin bağlılığı və sonsuz sevgini
  satmaq olarmı?!
  Uzun zamanlar boyu vətənlərinin hər bir qarış
  torpağını, hər bir kiçik daşını, hər bir otunu və
  doğma dərələrin gizli yerlərində pıçıldayan hər bir
  axar suyunu candan sevən və müqəddəs sanan bu
  insanlar ağdərililərin böyük başçısı olan prezident
  Franklin Piercenin bu heyrət doğuran və sarsıdıcı
  “İstəyi“ qarşısında nə edəcəklərini bilmədilər.
  Chief Seattle, qızıldərililərin müdrik başçısı, Amerika
  Birləşmiş
  Statlarının
  prezidentinə
  bir
  cavab
  verməliydi. Çünki onsuz da, basqına hazırlanmış,
  odlu silahları olan böyük bir ordunun qarşısını
  almaq olmazdı.
  Qızıldərililərin başçısı Chief Seattle, cavab olaraq
  Amerika
  Birləşmiş
  Statlarının
  prezidentinə
  göndərdiyi sözlərində “Mənim sözlərim sönməz
  ulduzlardır“ deyirdi. Artıq o tarixdən 153 il keçir. O
  zaman, ağdərililər tərəfindən vəhşi bir xalqın vəhşi
 • 4 –
  başçısı kimi dəyərləndirilən Seattlein sözləri, biz
  insanların əliylə ağır xəstələnən dünyamızın çox
  ciddi bir təhlükə qarşısında durduğu bir zamanda,
  yolsuz yollarımıza işıq saçır və bizə, dünyamızı
  vurduğumuz yaralardan qurtarmağa yol göstərir.
  Biz,
  zəhərlədiyimiz
  dənizlərimizi,
  ölümə
  sürüklədiyimiz
  ormanlarımızı,
  Qarına
  həsrət
  qoyduğumuz dağlarımızı, bərəkətini korladığımız
  çöllərimizi, xəstələndirdiyimiz buludlarımızı və bir
  sözlə, bizim hər nəyimizi verən və bizi yaşadan
  dünyamızı bu ciddi fəlakətdən qurtarmaq üçün bu
  çağırışı eşidəcəyikmi? Bu “Sönməz ulduzları“
  görməyə gözümüz olacaqmı?!
  Aşağıda
  oxuyacağınız
  sözlər
  Chief
  Seattlein
  sözlərindən alınmış parçalardır:
  <>
  <>
  <<Mənim
  sözlərim
  ulduzlardır,
  heç
  zaman
  sönməyəcək. Bu torpağın hər bir parçası mənim
  xalqımın gözündə müqəddəsdir. Hər bir küknar
  ağacının işıldayan iynəsi, hər bir qumlu sahil, tutqun
  ormanları örtən hər bir duman, hər bir tala, hər bir
  vızıldayan böcək və bütün bunlar mənim xalqımın
  düşüncə və sınaqlarında müqəddəsdir. Ağaclara
 • 5 –
  dırmaşan
  su
  qızıldərili
  bir
  insanın
  xatirəsini
  daşımaqdadır.>>
  <>
  <>
  <>
  <>
  <>
 • 6 –
  <>
  <>
  <>
  <>
  <<Torpağa tüpürənlər, özlərinə tüpürmüş olurlar.
  Çünki biz bilirik ki, torpaq insanın deyil, insan
  torpağındır.
  Hər nə bir-biriylə bağlılıqdadır, bir ailəni bir-birinə
  bağlayan qan kimi�
  İnsan deyil ki, yaşamın xalısını toxumuşdur. İnsan,
  onda ancaq bir sapdır. Bu xalıya nə etsəniz,
  özünüzə etmiş olacaqsınız.
 • 7 –
  Yox, gündüzlə gecə bir yerdə ola bilməz. Bizim
  ölülərimiz, şirin sulu çaylarımızda yaşayırlar. Onlar,
  baharın xəfif addımlarıyla dönərlər. Onların ruhudur,
  ruzgarlarla göllərin suyunu ləpələndirən.>>
  <>
  <>
  <>
  <>
  Qızıldərililər dünyasıyla tanış olmaq üçün yuxarıdakı
  sözlər yetərli olmasa da, onların düşüncə və baxış
  dünyasına kiçik bir pəncərə ola bilər bəlkə.
  Bu, bir dünyadır ki, orda bizim çox sevdiyimiz və
  yolunda canımızdan belə keçdiyimiz, dağları,
 • 8 –
  çayları, dənizləri, yeri və göyü “FƏTH“ etmək
  anlayışı anlamsız və hətta sarsaqlıqdır!
  Çünki bütün bunlar, bir sözlə, təbiət və onda olan
  hər şey bir-biriylə qırılmaz tellərlə bağlılıqdadır.
  Təbiət bütün bunların və eləcə də bütün canlıların
  anasıdır. Təbiəti ana və onun bütün canlı və cansız
  varlıqlarını özünün bacısı və qardaşı bilən bir insan
  öz anasını və öz bacı-qardaşını “FƏTH“ edərmi?
  Belə bir insan, onları “FƏTH“ etmək deyil, onlarla
  birlikdə və uyğunluqda yaşamaq istəyər.
  Balıqlarını
  tutub
  yediyi
  dənizləri
  zəhərləməz.
  Meyvəsinə, ağacına, heyvanlarının ətinə möhtac
  olduğu ormanları yer üzündən silməz! Ətini yediyi,
  südünü içdiyi, yununu, dərisini geydiyi, təzəyindən
  belə tarlalarının verimli olmasında yararlandığı
  heyvanlara qarşı düşməni kimi davranmaz.
  Qızıldərililər təbiətə və onun varlıqlarına qarşı belə
  davranırlar. Onlar tanrının əlçatmaz göylərin uzaq
  bir yerində deyil, bütün canlılarda və cansızlarda
  olmasına inanırlar. Onlar üçün hər nə müqəddəsdir,
  çünki hər nədə ”Böyük Ruhun“ nəfəsindən və
  varlığından vardır. Odur ki, hər nə qarşısında sayğılı
  olmaq gərəkdir.
  Müqəddəs bir təbildir torpaq da. Bu təbilin üstündə
  yeriyən

  yaşayan
  insan
  nəyin
  üstündə
  yaşadığının fərqində olmalıydı:
  İçi boş kimi səslənir
  Qayalıq yer
  Ayaqlar altında.
  O söyləyir:
  Unutma ki, bir təbildir torpaq da,
 • 9 –
  Ayaqlarımızda sayğı olmalı
  Yerin ritminə uymalı.
Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık