19/06/2020

İŞ  BAŞA DÜŞTÜ

Başlık, Azeri Türkçesinde bir deyim; “bir sorunun çözümünde başkalarının katkısından umut kesildiğinde, öz gücüne güveni” ifade ediyor.  Yetkililerce sürdürülen salgın stratejisinin yalpalamaya başladığı şu günlerde her bireyin özellikle kendi önlemlerinin öne çıkmasıyla yazının başlığı çakışıyor, zannımca.  Çünkü “tedbirler” baştanberidir güven vermemekte.

Tam karantina uygulanmalıydı.  Yapılmadı, daha doğrusu yapılamadı.  AKP hükümetinin zaafı toplumu organize edememek.  İktidara geldiklerinde kendi kadroları yoktu, Gülen Cemaati ve diğer cemaatlerce boşluk dolduruldu.  Dolduruldu da ; onlar devleti değil, kendilerini organize ettiler.  “Cemaat”in tasfiyesiyle  yetersizlik su yüzüne çıktı.  Hatırlardadır, bir maske organizesi bile gerçekleştirilememişti.  Yanısıra ekonomi tam takırdı; onca insanın aylarca barınmasını sağlamak ne imkân ne de niyet meselesiydi.

Gelinen kargaşa ortamında ülkemizin uygar birikimi, salgını atlatmak için bize umut veriyor.  O birikim ki; disipliniyle, özverisiyle, yurdunu canından önde görmesiyle zifiri karanlıklarda ulusuna ışık olmuştur.  Yakın tarihimizde Cumhuriyet’i savunan Cumhuriyet mitingcileri, doğa ve çevre için ayağa kalkan Gezi eylemcileri,  hakkı gaspolunan İmamoğlu için yollara düşenler zorluklardan yılmayanlara örnek olmuşlardır.  Çünkü onlara göre;

Bireyden önce toplum vardır; gerektiğinde birey kendini feda etmeğe hazır olmalıdır.

Vatan kutsaldır; insanın vatanı yoksa ayaklar altında ezilmeye mahkûmdur.

Bilim rehberleri olmuştur; her sorunun çözüm bilimsel verilere dayanmalıdır.

İnsancıldır; insan ve diğer canlıların varlığını önemser.

Cumhuriyet’in erdemli nöbetçileri her sorunda olduğu gibi, salgının üstesinden gelinmesinde özlenen kararlılığı ve direnci göstereceklerdir.  Disiplinize olacaklar, topluma önderlik edecekler, örnek olacaklar ve ülkemizin zaafa düşmesine izin vermeyeceklerdir.

 

Benzer Haberler

0 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir