HERKESTEN ÖNCE AÇIKLIYORUM: BEN DE ADAYIM

3 ay önce
734 kez görüntülendi

HERKESTEN ÖNCE AÇIKLIYORUM: BEN DE ADAYIM

24/06/2021

HERKESTEN ÖNCE AÇIKLIYORUM: BEN DE ADAYIM

Şu sıralar Ankara’dan partililerin biri gidip bir diğeri geliyor. Bu da ufukta sicimin gözüktüğüdür. Yoksan ne demeye şehirleri beldeleri dolaşıyorlar. Vatandaşa gülücükler dağıtıyorlar.

Bu vaziyet durumlarını sarahatle tahlil ve takib ederekten, tiz elden namzetliğimi beyan ile ilan  ve dahi ayan edeyim dedim.

Gazetelerden vazgeçtik. Facelerde twitterlerde adaylığını açıklayan açıklayana. Kimi iane, kimi iaşe bekler. Kimi ruhani, kimi dua bekler. Ben fani kulunuz böylesi fevkel tabii taleplerden vareste v e müberrayım.

O halde benim neyim eksik bu kardeşlerden. Mamafih hiçbir nakısam yoktur.

Bir kere yaşım tamam, Kemalatın zirvesindeyim şahsen ve dahi aynen.

Sonracığıma Gazi Terbiye ve Muallim Mektebinin edep bölümünden şehadetnamem vardır. Mütekait olduktan sonrada jurnalistliğe soyunup gazetecilikle iştigal etmekteyim.

Matluba muvafık kutrumuz bilem vardır..Yani koltuğu doldururum.

Ağzımda laf yapar icabında. Hele -caklu-cuklu kelam ve vaatlere bayılırım.

 Çevremiz vardır. Eh mütekait maaşımız da. Dolayısıyla namerde muhtaçlığımız yoktur. Sabi sübyan hakkına beyt-ül mala göz dikmeyecek kadar da muhkem ahlak ve tabiatımız vardır.

Her akşam arslan sütüyle muhabbet ve mülakemem olduğu ve dahi rindliğim, efkarı umumiyyenin malumudur.

Bu ve benzeri meziyet ve melekelerimin şuur ve dahi farkında olaraktan, ben de bu halk için cismani ve kallavi fedakârlıklarda bulunup münasip bir koltuğa namzet olmaya karar verdim.

         Ancak ve velakin neye namzet ve talip  olmam lazım geldiği mevzuunda tereddütlerim vakidir..

         Aziz ve muteber kıraat eyleyenlerimden hasseten istirhamım o dur ki, bana bu konuda müzaheret ve muavenette bulunup, irşad eyleyip, yol gösterip öneri ve teklif de bulunmalarıdır.

         Hülasa bendeniz kulunuzun hangi koltuğa aday olmamı istersiniz.

         Tavsiye ve tekliflerinizi beklerim benim muazzez ve kadirşinas okuyucularım

Reklam

Yorumlar

 1. MUCAHIT+OZDEN+HUN dedi ki:

  Değerli Hocam, yazınızı okuyunca bir anım zihnimde canlandı. 2007 yılı seçimleriydi. Bağımsız adaydım. “İstenmeyen adam” olarak ilan edildiğimden kimse yanımda dolaşmaya cesaret edemiyordu. Elimde bir demet broşürle Organize Sanayi Bölgesine gittim. Atölyeleri tek tek dolaşırken Merhum Süleyman Taşkınsu’nun bürosunun önüne geldim. Süleyman Abi de Bağımsız Adaydı. Beni davet etti. Kaldırımda yan yana oturarak sohbete başladık. Süleyman Abi bir ara kesin bir dille konuştu:
  “Mücahit Bey, biliyor musun niçin aday olmaya karar verdim?”
  Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasında emeği geçtiği için şöyle bir cevap vereceğini kendi kendime tahmin ettim: “Organize Sanayide çalışanlar ve aileleri bana oy verse seçilirim.” Yanılmıştım. Süleyman Abi adaylık nedenini açıkladı: “Mücahit Bey, seçim dönemi gelince herkesi bir telaş alıyor. Adaylar tek tek gelip oy istiyorlar. Öyle konuşmalar yapıyorlar, öyle bir rekabete giriyorlar ki insan meraklanıyor. Mecliste acaba ne var ki bu insanlar böyle ortalığın altını üstüne getiriyorlar, bütün servetlerini ortaya koyuyorlar. Ben de meraklandım! Kendi kendime, ‘Ay Süleyman, ölmeden önce bu meclise bir gir. Hele bak, bu adamlar orada ne yapıyorlar, ne yiyip ne içiyorlar? Aday oldum, vallahi billahi sadece meraktan.’ Birlikte gülüştük. Allah rahmet etsin!
  Değerli Hocam, Iğdırlı bir milletvekilinin en önemli özelliği birincil koşul olarak Iğdır’ın sorunlarını tanıyor olmasıdır. Iğdır’ı sevmesi ve tecrübe sahibi olması diğer koşuldur. Bu açıdan bakınca profiliniz bu koşulları fazlasıyla yerine getiriyor. İki koşulun daha yerine gelmesi kaçınılmazdır: Aday olacak ve barajı geçecek bir parti ve siyasi çekişmeye tahammül edecek bir sabır.. Eğer bu anlamda hazır iseniz seçimde yanınızda olacağım. Saygılarımla

  1. Akay AKTAŞ dedi ki:

   Azizim benim aday filan olmak aklımın ucundan dahi geçmez. Ben gırgır olsun diye yazdım. dikkat edersen hep esprili hem de son derece ağdalı bir dil kullanmışım. Teşekkürler.

 2. Galip kürşat dedi ki:

  Velhasıl kelam siz partiler üstü birisiniz.

 3. MUCAHIT+OZDEN+HUN dedi ki:

  Cihandeğer Üstad
  Kârîniz olarak beyan-ı hakikat ederim ki her ne kadar fiili emarenizi görmesek de hafi, celi, hususi emel ve maksatlarınızın temini istihsaline sarfı mesai ettiğiniz anlaşılmıştır. Diğer namzetler an itibarıyla sühuletle ve muvaffakıyetle çalışıyorlar. Bu hususta itayı malûmat muvafık olur mütalâasındayım. Öncelikle seçmenin ekseriyetinin muavenetini temin etmeniz zaruridir. Ecnebi rical ile temas ve mülakatlar hayra vesile olacaktır. Iğdır’daki mütemekkin bilcümle unsurların takdir-i şayanına vasıfsınız. Namzetliğinizi ilmî, fennî ve tarihî noktai nazarlardan tetkik ve tetebbü ettikten sonra mecliste âba-i felek ile teşrik-i mesai yapacağınıza ab-ı haram ile vakit öldürmek hayra vesiledir.

Yorum Yaz


Yukarı Çık