ENGELLİLERİN İSTİHDAMI

1 yıl önce
178 kez görüntülendi

ENGELLİLERİN İSTİHDAMI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

15/07/2021

    Aşağıdaki sorularımın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Vedat BİLGİN tarafından Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim.

                 Dr. Habip EKSİK

                                                                                        Iğdır Milletvekili

Çalışma ve istihdam hakkı engelsiz ve bağımsız yaşamın en önemli şartlarından birisidir. Engellilerin insan ve yurttaş onuruna yakışır bir yaşam kurmasının iki tane öncelikli koşulu bulunmaktadır. Birincisi erişilebilirlik ve erişilebilir kamu hizmetleri; İkincisi ise çalışma ve istihdama ilişkin hakların tanınması ve uygulanmasıdır. Anayasanın 10. ve 90. maddesi, Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin 27. maddesi ve engelli haklarına ilişkin tüm mevzuat gereğince engellilerin tüm çalışma hakları tanınmalı ve uygulanmalıdır.

2018 ve 2020 yıllarında yapılan EKPSS’den sonra yaklaşık olarak 200 bin engelli kamu personeli adayı atanmayı ve bir iş bulmayı beklerken, engelliler için açılan 2005 kişilik kadro mağduriyetleri daha da artırmış hayal kırıklığına sebep olmuştur.  Sadece kamuda yaklaşık 8.000 kontenjan açığı varken bunun dörtte biri kadar alım yapılması kanunun açıkça ihlalidir.

2021 EKPSS sonuçlarına göre; 62 bin 311 kişi işe yerleşmek amacıyla tercih yapmış ancak sadece 1.961 kişi kamuda işe yerleşebilmiştir. Tüm engelliler, yasaların ve Anayasanın tanıdığı istihdam hakkının gereği olarak kamuda,  niteliklerine uygun işlerde istihdam edilmek istemektedir. Yıllardır atama bekleyen yüz binlerce engelli, geciktirilmeksizinatama yapılması ve kamudaki engelli kotasının yüzde 6’ya çıkarılarak doldurulması engellilerin istihdam ve yoksulluk sorununu kısmen hafifletecektir.

Covid 19 pandemi sürecinde çok sayıda engelli bireyin işini kaybetmiştir. Bu süreçte özel sektörde iş bulması güç olan, daha fazla yoksullaşma riski altında bulunan ve hakları anayasa ile koruma altına alınmış engellilerin istihdamı sosyal hukuk devletinin bir gereği olacaktır.Tüm engellilerin ve ailelerinin ortak talebi en kısa sürede engelli kamu personeli atamalarının yapılması ve kamudaki engelli kotasının artırılarak yaşama geçirilmesidir.Aynı zamandayapılacak olan atamalarda eğitim durumlarının göz önüne alınarak, nitelikli kadrolar açılması ve adaletli kadro dağılımı yapılmasını beklemektedirler.

Bu Bağlamda;

  1. Engelliler için kamuda açılan kadro iş gücü talebi için yeterli gelmemektedir. Resmi raporlarla da tescil edilmesine rağmen hangi gerekçeyle açık kota sayısının altında  alım yapılmıştır?
  2. Ocak 2021 itibariyle kamu kurumlarında boş bulunan memur ve işçi engelli kadrolarına ilişkin veriler nelerdir?
  3. Boş engelli kadroları ne zaman atama yapılacaktır?
  4. Engelli atamalarında kanunu uygulamayan kurum-bürokratlar hakkında açılan bir soruşturma var mıdır?
  5. Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda önerge tarihi itibariyle boş bulunan engelli kadro sayısı nedir?
  6. Kamudaki yüzde 3’lük engelli kotasını, yüzde 6’ya çıkarılması planlanmakta mıdır?
  7. Covid 19 salgını boyunca işini kaybeden on binlerce engelli birey için özel bir istihdam politikası oluşturmayı planlanmakta mıdır?
  8. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile memuriyete atanan engelli personelin yetkin oldukları alanların dışında görevlendirilmesinin gerekçesi nedir?
  9. Kendi alanlarından hariç özellikle Yardımcı Hizmetler sınıfında görev alan engellilerin mezuniyetleri ve uzmanlıkları hangi gerekçeyle göz ardı edilmektedir?
  10. Ayrıca Engelli kadrolarının boş bulunduğu için cezai işlem uygulanan ve soruşturma açılan iş yeri sayısı kaçtır? Uygulanan cezai işlemler nelerdir?
Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık