EĞİTİM FARKLI BİR ŞEY

11/12/2019

Ülkemiz ölçeğinde eğitimdeki kronik hastalık, iki olayla kendini tekrar hatırlattı.

Yüzlerce şubesi bulunan özel bir eğitim kurumu (kolej) öğretmenlerinin ücretlerini ödeyemez duruma düştü.

Eski başbakanlardan Davutoğlu’na ait Şehir Üniversitesi’ne tahsis edilen kamu arazisinin daha sonra mülkiyet devrinin siyasi polemik konusu yapılması.

Çağdaş bakış açısıyla eğitim bir kamusal hizmettir; ne eğitim emekçisinin ücretiyle ilgili bir aksama olabilir, ne de eğitim bir siyasi çekişmenin malzemesi haline getirilebilir.  Bu iki olay,kendi başına çağdaş bir eğitim anlayışının dışına savrulduğumuzu göstermektedir.

Öncelikle “eğitim” ile “öğretim” kavramlarının ayırdına varmak gerekir.  Öğretim-adı üstünde-bilginin aktarımıdır.  Eğitim ise aktarılan bilgi verileriyle-tıpkı çamurun nesne haline dönüştürme pratiği misali- insanın düşünüş ve davranışının biçimlendirilişidir.  Bu açıdan değerlendirildiğinde; eğitim ulusal hatta evrensel niteliktedir; şahıslara, özel kurumlara devredilemez.

Şimdi olduğu üzre devredilirse ne olur?

*Eğitim paraya indirgenir; ezici çoğunluğu yoksulluk sınırının altındaki yurttaşların çocukları iyi bir eğitim hakkından mahrum kalır.

*Genç beyinlere aktarılan bilgiler ulusal değil, ırksal, dinsel ve sınıfsal nitelikte olur.  Bu tür bilgilerle şekillendirilen bireylerin oluşturduğu ülke gerçekte ulusal bütünlüğünü yitirmiştir.

*Eğitimin bir işlevi de üretimdir.  Ulusal ölçekteki  eğitim programları ülke ekonomisinin omurgasıdır.  Üretim dışına sürüklenmiş eğitim, ülke ekonomisinin çıkmaza girmesinde başrolü oynar.

*Özel eğitim kurumlarında eğitimin iki temel ögesinden biri olan öğretmen, donanımda ve değerlendirmede özgür değildir.  Böylesi öznel bir davranışa sürüklenen eğitim emekçisinden kalıcı, bilimsel verim almak olanaksızdır; “başarı” olarak gözüken sonuç gerçekte kurum marifetiyle oluşturulan algıdır.

Sözün kısası Finlandıya gibi Küba gibi ülkeleri inceleyiniz.  Oralarda bilimsel, parasız, ulusal nitelikte eğitim vardır.  Bizimkilerse okul değil, ticarethanedir.

 

Benzer Haberler

0 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir