08/07/2020

BÜYÜK  ADAM

Büyük adam kime denir?

Tarih kitaplarında okuduklarımız dışında toplumsal kesimlerin kendi meşreplerine göre “büyük” diye tanımladıkları vardır.  Birilerine göre Said-i Nursi büyük adamdır, bir başkalarına göre Şeyh Bedrettin.  Şu var ki, “dünya lideri” demekle büyük adam olunmuyor.

Elbette tarihi halk yapar, ancak  tarihin dönemeç noktalarında  öne geçen, rehberlik edenlerdir, büyük adamlar.  Büyük adam içinde yaşadığı toplumun gelişme yolunu sezer/görür, dönüm noktasında  toplumun yeni bir aşamaya ulaşmasında etkin rol oynar.  Bunlar tarih yapmazlar; toplumların belirli gelişme noktasında  tarih büyük adamları ortaya çıkarır.

Her ülkenin kendi ölçüsünde büyük adamları vardır ve bunlar salt siyaset adamları değildir. 

Bizde örneğin, Mustafa Kemal, Mimar Sinan büyük adamlardır.  Bir de adından söz edilmeyen Orhan Gazi; Kanuni, Yavuz bir kenara, Osmanlı Devleti’nin tarihi akışında büyük rol oynamıştır.

Rusya ölçüsünde Büyük Petro; Amerika ölçüsünde Washington.  Lenin, Mao, Marx, Beethoven, Shakespeare filan hem kendi memleketleri ölçüsünde, hem de dünya ölçeğinde büyük adamlardır.

Özetle; adamları “büyük” diye ayırt etmeye çalışırken ölçü, memleketinin ve dünyanın halklarına yararları, tarihin, sanatın ve bilimin ileriye doğru akışında yaptıkları hamlelerdir.

Günümüzde büyük adamlar var mıdır?

Vardır, elbette.

Zannımca; kapitalizmin azgınca sömürüsü altında ezilmesine, ağzının kapatılıp susturulmasına, haksızlığa uğramasına karşın emek verip ter döküp ülkelerini omuzlarında taşıyanlardır, günümüzün büyük adamları.

 

Benzer Haberler

0 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir