08/06/2020

BİREYSEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ BİRAZ DAHA GENİŞLETELİM ANACIIIM

          Mademki türban bireysel hak v e özgürlük çerçevesinde alınıyor.  Devamla bilim yerine ibadethaneler öngörülüp büyük yatırımlar yapılıyor.İmam sayısı hızla artırılıyor. Gerçekler yerine safsatalar,dedikodular esas alınıyor. Ve buna karşı çıkanlar anti demokrat damgası yiyor. O halde gerçek bir demokrat olabilmek için bu özgürlükleri daha bir genişletelim de demokratlığımıza halel gelmesin.

-Resmi nikah işkencesi hemen kaldırılsın v e yerine imam nikahı konulsun ki çocuklarımız şer’an meşru olsun.

-Okullarda Latin harflerinden bozma gavur alfabesi yerine Arap harfleri kullanılsın ki çocuklarımız daha fazla günaha girmesin

-Erkekler en az dört karı daha alabilmeli ki evdeki kadınlar münavebe usulü ile dinlenebilme imkanına kavuşup daha fazla ibadete yer ayırabilsinler

-Okullardaki sıra Hıristiyan icat v e geleneğidir. Okullarda minder üzerinde bağdaş kurarak ders verilmelidir

-Okullarda kızlar ayrı erkekler ayrı okullarda tedrisat görmelidirler ve tabii ki öğretmenleri de cinsiyete uygun olmalıdır

-Devlet dairelerinden ATATÜRK büst resim v e heykelleri kaldırılmalıdır. Malum dinimizde büst heykel v e resim külliyen yasaktır.

-Okullardaki derslerden ilim, bilim, evrim, deney, gelişim, bilişim, iletişim gibi muzır kelimeler hemen çıkarılmalı yerlerine dini ve imanı bütünleştirici ıstılahlar konmalıdır

-Okul kıyafetleri yeniden tanzim edilerek kadın hocalar tesettürlü erkekler ise sakallı ve nur yüzlü olmalıdır

-Bediüz zaman hazretlerinin risale-i nurları ilkokuldan başlayarak her kademede çocuklarımıza öğretilmelidir.

-Tarihimizdeki savaşlarımızı kazanan beyaz elbiseli devri kayıptan gelen İslam mücahitlerinin hakları iade edilmelidir.

-Bilumum meyhaneler müzik icra eden lokaller halkımızın masum ve derin inançlarını olumsuz etkileyen zındık mekanları derhal kapatılmalı

-Anayasa baba yasa gibi acaip kanunlar kaldırılarak yerine Mübarek kitabımız Kur’anı temel alan şeriat hükümleri konarak halkımızın dini vecibelerine uygun bir biçimde muhakeme edilmeleri sağlanmalıdır

-Okullarda ki Türküm doğruyum andı kaldırılarak yerine

Elhamdülillah Müslüman’ım,  beş vakit namaz niyazımdayım terennüm edilmelidir

-Kırmızı bayrak kaldırılıp yerine yeşil ve üzerinde besmele yazılı Müslüman bayrağı konulmalıdır

-Her kademedeki okulların girişinde bir ikna ve terbiye orası kurularak başı açık gelen öğrencilere hacı hoca taifesinden müteşekkil bir heyet tarafından işledikleri günah anlatılarak onlarında mümin  v e mütedeyyin birer evlat ve talebe olmaları sağlanmalı

-Her inanç grubunun kendi mahkemeleri olmalı ki inançlarına uygun yargılanabilsinler

-Günahkarları tiz elden ıslah eylemek için onları hapisane de beslemek yerine, şallak, değnek, kamçı gibi daha terbiye edici metotlar kullanmalı, yeterli gelmediği takdirde buz odası, ateş odası, böcek yuvası, domuz derisi  gibi minyatür cehennem hücrelerinde gerek fani vücutları ve gerekse  ruhları fena amel ve fikriyattan temizlenmelidir. Kadınlar içinde recm hükmü hayata geçirilmelidir. Boş ol deme hak ve hürriyeti erkeklere yeniden verilmelidir.

Bu ve benzeri hak ve özgürlükleri elde edilmesine büyük destek veren liboş yazar v e çizerlere ise her sabah şükür duası edip bilahare ise icaplarına bakılacağı İran misalinden(TUDEH) biline.

 

Benzer Haberler

0 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir