ALİ KEMAL EYVAZ EFENDİ IĞDIR -AK Parti İl Başkanı

1 yıl önce
767 kez görüntülendi

ALİ KEMAL EYVAZ EFENDİ  IĞDIR -AK Parti İl Başkanı

ALİ KEMAL EYVAZ EFENDİ

IĞDIR -AK Parti İl Başkanı

 22/08/2021

 

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA

YÖNETMELİK

 

             Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi                   : 10.8.1990,      No : 90/748

             Dayandığı Kanunun Tarihi                                 : 19.4.1990,      No : 3628

             Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi                     : 15.11.1990,    No : 20696

             Yayımlandığı Düsturun Tertibi                          : 5   Cildi : 30,   S. 1396

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç

             Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenlemektir.

             Haksız mal edinme

             Madde 2 – Mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Yönetmeliğin uygulanmasında haksız mal edinme sayılır.

 

Yukarıya alıntıladığım yasa uyarınca belli görevlerdeki kişiler mal beyanında bulunmak zorundadırlar.

 

Mal bildiriminde bulunacaklar

             Madde 3 – Aşağıda sayılanlar mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar:

  1. a) Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri (muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç),
  2. b) Noterler,
  3. c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları,
  4. d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
  5. e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri (5590 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve borsaların oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri dahil),
  6. f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamuya yararlı dernek yönetici ve deneticileri,
  7. g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,
  8. h) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (konfederasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneticileri dahil).

 

Milletvekilleri, Parti Genel Başkanları, Belediye Başkanları mal beyanında bulunma zorunluluğunda olmakla birlikte, Parti İl Başkanları için böyle bir zorunluluk yoktur yasal olarak. Ama gazeteciler için vardır. Ve ben de zaman zaman mal beyanında bulunurum. İki satırlıktır benim mal beyanım. Emekli maaşımdan başka biri gelirim yoktur. Malım mülküm param da zaten yoktur.

         Her ne kadar Siyasi Parti İl Başkanlarının mal beyanında bulunması zorunlu değilse de, özellikle iktidar partisi il başkanlarının mal beyanında bulunmaları, sosyal ve ahlaki yazılı olmayan bir kuralı öngörür.

         Daha açık bir ifade ile AKP İl Başkanı olmazdan önceki mal varlığınız ile, şimdiki mal varlığınız arasında bir fark, artış, eksilme veya stabil durum var mıdır?

         Mal beyanında bulunmayı düşünür müsün? Hani her zaman diyorsun ki, ben icranın ve Sayın Cumhurbaşkanının Iğdır temsilcisiyim.Ve uhdenizde olmayan bir çok yetki icat ediyorsunuz.E bu konuda da sorumluluk duymalısınız.

         Elin ağzı çuval değil ki büzesin. Hakkınızda birçok iddia ve şayialar dolaşmaktadır.

         Ateş olmayan yerden duman çıkmadığı gibi her iddianın da özünde bir gerçeklik bulunabilir.

         Dolayısıyla açık yüreklilikle basın karşısına çıkıp İl Başkanı olmazdan önce mal varlığım buydu, şimdiki durumum ise budur, diyebilecek misiniz?

         Bu açıklamayı yapmazsanız söylentileri ve şayiaları doğrulamış olursunuz. Zira bu halk, emin olun ki   başkanlığınız öncesi mali durumunuzu, borcunuzu, harcınızı, gelirinizi, giderinizi iyi bilmektedir. Ve bu nedenle de AK Parti İl Başkanı olduğunuzdan sonraki döneminde mali durumunuzda bir düzelme, fark ya da artış olduğunu merak etmekteler

         Tabii bu yalnızca sizi değil birinci derece yakınlarınızı da kapsamalıdır. Eş, çocuk ve kardeşler…Onlarınkinde de bir değişiklik olup olmadığını açıkça ifade etmeniz gerekir.

         Hangi filozof demiş adını hatırlamıyorum:

         Kötü bir yöneticiyi nasıl tanırım : DİLE DÜŞMEZ

         Siz ise şimdi fena halde dillerdesiniz.

        

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık