15/07/2020

Akıllı şehir yolculuğu (V) Gaziantep

Şehirlerin teknoloji desteğiyle kalkınmasını ve şehir hayatının zenginleştirilmesini hedefleyen “Akıllı Şehir Gaziantep” yolculuğu, 2014 yılında Turkcell’le başladı, 2015 yılında hayat buldu, 2019 ve sonrasında yeni bir vizyonla ve insan odaklı yaklaşımla devam ediyor…

Teknolojik altyapısı güçlü bir şehir inşa etmek için Gaziantep’in ‘akıllı şehir endeksini’ oluşturmaya çalışarak başlanan çalışmalarla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Akıllı şehir vizyonu, stratejileri ve yol haritasını ortaya koymak adına bir çok çalışma gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor.


Yazı dizimizin 5.yazısında Gaziantep’in Akıllı Şehir Yolculuğu’nu yazacağız. “Benim Aklım Benim Şehrim Projesi” ile 2020’de ödül kazanmaya gelinen noktanın geçmişine kısaca bakarak yazımıza başlayalım.

Nisan 2015’te Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin;
“Akıllı Şehir Gaziantep” başlığı altında teknoloji destekli kentsel kalkınma hedefiyle gerçekleştirilen ortak projelerin ve gelecek planlarının anlatıldığı: Turkcell-Gaziantep “Akıllı Şehir” Lansman Toplantısı’nda, “Akıllı insanların şehrine hoş geldiniz” diyerek başladığı konuşmasında kalkınmanın özünün, her alanda uzmanlaşmış insan gücü olduğunu söylüyor. Teknolojinin her geçen gün geliştiği bir dünyada insanlar ve şirketler gibi kentlerin de büyük bir rekabet yaşadığının altını çizen Şahin, “Rekabeti yönetebilmemiz için bilgi, teknoloji ve finansı yönetmemiz gerek. Sürdürülebilir kalkınma bu alanların doğru yönetilmesiyle mümkün. Elimizdeki sermayeyi geleceğe doğru taşımamız gerek. Belediye olarak kurumsal kapasitemizi ve sorun çözme kapasitemizi, geçtiğimiz 1 yıllık (Nisan 2015 baz alınarak) dönemde artırdık” diyerek sözlerine devam ediyor.

Aynı toplantıda Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Nisan 2015) Selen Kocabaş da Turkcell teknolojisiyle Gaziantep’te yaşanan dönüşüm ve ilerleyen dönemde bu işbirliğiyle atılması planlanan adımlarla ilgili şu bilgileri veriyor: Turkcell olarak teknoloji ve inovasyona dayalı kalkınma hedefiyle geliştirdikleri çözümlerin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yeni bir boyut kazandığını ifade eden Kocabaş, “İnsanımızı layık olduğu teknolojik standartlarla buluşturmayı hedefleyen vizyonumuzun ‘Akıllı Şehir Gaziantep’ uygulamaları bizlere büyük heyecan veriyor. Biz ‘Akıllı Şehir’in bir hedef değil, hiçbir zaman bitmeyecek bir inovasyon yolculuğu olduğuna inanıyoruz” diye konuşuyor.


Nisan 2015’te yapılan bu konuşmalar temelinde Gaziantep’in, küresel düzeyde bilgi ve deneyime erişim, Dünya liderleriyle stratejik işbirlikleri, uluslararası arenada temsil alanına önem vermekte olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak yapısında birçok küresel akıllı şehrin olduğu City Protocol’e ülkemizden ilk katılan şehir olduğunu burada belirtmekte fayda var.

“Akıllı Şehir Gaziantep” yolculuğu böyle başlıyor ve devamında bugünlere geliniyor. Şimdi 2019,2020 ve sonrasını ele alarak yazımıza devam edelim.

Bu aşamalardan sonra Bilgi İşlem Daire Başkanlığı altında 24 Nisan 2019 tarihinde Akıllı Kent Veri Koordinasyon Birimi kurulması ile beraber şehirde ve belediyede dağınık şekilde bulunan ve aralarında herhangi bir korelasyon bulunmayan verilerin entegrasyonu sağlanmaya başlanacak.

Gaziantep Akıllı şehir vizyonunun temelinde veri sağlığı, birlikteliği ve ulaşılabilirliği yer almaktadır. Günümüzün madeninin veri olduğu ve eldeki verilerin ne kadar değerli olduğu bilinerek verileri kontrol edilemeyen yapılar değiştirilip yenilenmekte. Örnek olarak işe Alo 153 çağrı merkezinin yenilemesiyle başlanıyor. GİKOM adı verilen Gaziantep İletişim Koordinasyon Merkezi ile bu yapı entegre edilerek vatandaşlardan gelen bütün talep, istek ve şikayetler bütün mecralardan (Sosyal medya, telefon, e posta, dilekçe) toplanarak analizi KVKK’na uygun olarak gerçekleştiriliyor (Bu veri bütünlüğü ile vatandaşın sanal ikizinin kendi sistemlerinde oluşturup vatandaşa daha hızlı ve verimli hizmet etmenin yolları araştırılmakta).

Belediye hizmetlerinin kapsamı her geçen gün genişliyor, bunun için de vatandaşlarla günün 24 saati her alanda etkileşim içinde olmak zorundalığı yerel yönetimlerin şehirleşmenin getirdiği sorunlara yeni çözümler üretmesi gerektiği gerçeğini bize göstermektedir. Bunun için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde vatandaşla iletişimi en üst seviyeye getirecek bütün araçlar akıllı şehir çalışmaları kapsamında devreye sokulmuş, bu kapsamda vatandaşın telefondan, internetten, mobil uygulamalardan her saat Belediye’ye ulaşmasının önü açılmıştır.

Bir yandan sorunlara hızlı çözüm üretirken, diğer yandan da şehrin standartlarını yükseltmek mecburiyeti, bütün bu süreçlerin toplum ve diğer paydaşlar ile eş güdüm içinde yürütülmesi gerekliliği için şehirleri daha yaşanabilir kılacak akıllı sistemler bu bakımdan büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde belediyecilik sadece temizlik, su, yol gibi temel kamu hizmetlerinin çok ötesinde anlamlar taşımaktadır. Modern belediyeciliğin yeni rotası akıllı şehir uygulamalarıdır.

Şehirlerin akıllanması için önce dijitalleşmesi gerektiği inancı; enerji, altyapı, trafik ve güvenlikle ilgili verilerin belli bir akıl ve strateji ile yönetilmesini zaruri hale getirmiştir. Tüm bu nedenlerden dolayı Türkiye’nin dijital dönüşümüne Gaziantep şehrinin dijital dönüşümü ile katkıda bulunmasının önünün açılmasıda önemlidir.

Akıllı şehir Gaziantep konsepti şehir sakinlerine, bir taraftan şehir ekonomisinin ve üretim sisteminin bilgiyi ve teknolojiyi temel alarak dönüşümü ve optimizasyonu, diğer taraftan ise şehir hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulması, kalitesi ve erişebilirliğinin artırılması için büyük fırsatlar sunmaktadır.

Daha önce de bahsedildiği gibi aslolan sağlıklı verilerin elde edilmesi ve bunların teknolojinin bütün imkânları kullanılarak vatandaşın hizmetine sunulmasıdır. Yakın zamanda kurulacak olan Akıllı Kent binasında şehre ait bütün veriler (şehir kamera görüntüleri, trafik kontrol merkezi, coğrafi bilgi sistemleri, vatandaş verileri) tek bir merkezde toplanacak ve kontrolü buradan sağlanacaktır. Daha iyi, hızlı ve verimli hizmet için gelişen dünyanın bütün yazılım ve donanım imkânları şehre en uygun şekilde dizayn edilerek kullanılacaktır. Bu merkezle beraber şehrin sanal ikiziyle beraber, dünyada çok az örneği bulunun sanal vatandaş ikizini aynı anda görebilecek, kararlar bu yapay zekâ tabanlı simülasyonlar üzerinden verebilir durumda olacaktır. Kaynakların etkin kullanımı çok önemli olduğundan bütün kaynakların tek bir merkezde toplanıp en etkin şekilde kullanılmak istenmesi doğru hizmet verilebilmesi açısından önemlidir.

 

Benzer Haberler

0 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir